Hur förändrade Skanska IT Nordic sin testningsrutin för mjukvaror?

Under ett omfattande förnyelseprojekt av företagets ERP-system stod Skanska IT Nordic inför frågan hur man kontinuerligt skulle säkerställa kvaliteteten på sina verksamhetskritiska applikationer. De inledde partnerskap med Tieto för att förbättra sin kapacitet.

 

Construction scene

Skanska är en av världens ledande projektutvecklings- och konstruktionskoncerner med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter samt offentlig-privata partnerskap. Skanska IT Nordic tillhandahåller tjänster och stöd till Skanskas verksamheter både i Norden och globalt.

– Idag är IT en verksamhet som genererar mer affärer åt oss. Det är avgörande att vi har högkvalitativa system i användning för att kunna bibehålla vår konkurrensfördel, förklarar Carl-Johan Fryxell, testprocesschef hos IT Nordic.

Skanska IT Nordic identifierade förbättringsområden när det gäller testning av  verksamhetskritiska system som inte prioriterades tillräckligt på grund av tids- och resursbegränsningar, och därefter vidtog man åtgärder för att förbättra kapaciteten.

Eftersökt: Testning som nättjänst

Det var Skanska IT Nordics strategiska val att använda sig av en extern testningspartner istället för att göra det internt.

Fryxell
Carl-Johan Fryxell, testprocesschef hos Skanska IT Nordic

– Vi hade inte behov av fullständig intern testkapacitet. Vi behövde en partner med förmågan att erbjuda kvalitetssäkring och testning medan andra leverantörer utvecklar själva systemen.

– Tieto kom med ett väl förberett förslag på hur man löser våra utmaningar inom kvalitetssäkring. Bland de faktorer som fick oss att välja Tieto var att de hade fördelaktiga licensavtal för testverktyg och ett rimligt pris, förklarar Carl-Johan Fryxell.

– Tieto var ett naturligt val för oss eftersom de har global leveranskapacitet och därför har global tillgång till kompetent personal. Om vi hade valt en leverantör med enbart lokal verksamhet skulle vi riskera att få fler flaskhalsar i leveransen.

Testautomatiseringen var avgörande

Tidigare var testprocessen  delvis utelämnad, vilket orsakade kvalitetsproblem.

– Vi ville att Tieto regelbundet skulle utföra testningen för oss, i syfte att kunna identifiera avvikelser som kommer från systemutvecklingen, säger Carl-Johan Fryxell.

Tieto automatiserade regressionstestningen för en omfattande ERP-implementering (Oracle Fusion). Eftersom Skanska i Norden har företagsspecifika anpassningar inom ERP, befann man sig i en situation där vilken uppgradering som helst av systemet från Oracle skulle kunna  påverka företagets verksamhet. Av den anledningen är den automatiska regressionstestningen avgörande för att säkerställa systemets robusthet, särskilt efter uppdateringar som kommer från Oracle.

- Med Tietos automatiserade regressionstestning kan vi köra testerna oftare och därmed lättare identifiera brister i systemet. Som ett resultat av detta kan vi använda våra egna resurser där de skapar mest värde.

– Vi är mycket nöjda med kvalitetssäkrings- och testpartnerskapet med Tieto. De förstår vår verksamhet och de har resurserna som vi behöver. Under processen har Tietos experter alltid svarat mycket snabbt på våra förfrågningar och de har varit mycket lätta att samarbeta med. Kontinuerlig kvalitetssäkring förbättrar kvaliteten på våra tjänster och accelererar vår pågående verksamhetsförnyelse, säger Carl-Johan Fryxell.

Tieto valdes som kvalitetssäkrings- och testpartner för Skanska IT Nordic  hösten 2016.

Share
Läs mer om relaterade tjänster