Samarbetet med Tieto ger Wärtsilä flexibiliteten företaget behöver

Kvalitet och tillförlitlighet förväntar sig industrikoncernen Wärtsilä alltid av sina affärspartners. Dessutom ska de bidra med ett serviceorienterat tänkande, nya idéer och ett flexibelt arbetssätt. Wärtsiläs vd Jukka Kumpulainen berättar mer.
Wärtsilä case, Kumpulainen

– Tieto är verkligt intresserade av vårt företags behov. De har ett bra urval av tjänster och kan proaktivt föreslå nya saker för oss. Vi uppmuntrar våra partners att ge oss heltäckande tjänster, tillsammans med teknisk expertis och kunskap om vad som händer i andra delar av världen, säger Wärtsiläs vd Jukka Kumpulainen.

Wärtsilä och Tieto påbörjade samarbetet med kapacitetstjänster inom SAP-infrastruktur och kritiska informationssystem år 2010. Överenskommelsen har nu förnyats för de kommande tre åren.

– Samarbetet med Tieto har varit utmärkt. Flexibilitet var en viktig anledning att fortsätta samarbeta, sammanfattar Jukka Kumpulainen.

Wärtsilä använder sig av flera partners. Tietos roll har fortsatt att växa under samarbetets gång och Jukka Kumpulainen ser Tieto som en viktig partner för framtiden. Beträffande perioden för det nya avtalet förväntar sig Wärtsilä proaktiva ansträngningar för att skapa nya idéer, tillsammans med en genuint flexibel tjänstekapacitet av hög kvalitet.

Skalbar kapacitet för snabba företagsbehov

Tieto Cloud Server-lösningen för kapacitet, som kommer att levereras i form av en molntjänst inom ramarna för det nya avtalet, är en viktig uppdatering för Wärtsilä.

– IT:s roll växer hela tiden. Fördelarna av skalbar kapacitet visar sig när det krävs snabba förändringar, säger Jukka Kumpulainen.

Wärtsilä har verksamhet i mer än 200 städer och samhällen i 70 länder. De viktigaste verksamheterna hanteras av företagets egna anställda, så underhållsnätverket är också omfattande. Wärtsiläs IT-organisation har 230 anställda. Företaget har omkring 100 anställda i Finland, 70 i Indien och 40 i Kina.

– Naturligtvis kan ett företag som arbetar i så global skala möta plötsliga kapacitetsbehov var som helst i världen. Dessutom kan till exempel företagsomstruktureringar mycket snabbt förändra situationen inom företaget. Men det viktigaste behovet av flexibel kapacitet uppstår genom att företagsrelaterade det uppstår behov i allt kortare cykler. Det betyder att vi hela tiden behöver testa olika alternativ och måste kunna skapa nya arrangemang snabbt, säger Jukka Kumpulainen.

Att möta kärnbehov genom observation

Som ett nytt samarbetsområde har Tietos UI-experter gått in på djupet i Wärtsiläs nya företagsbehov, genom att övervaka underhållsarbetet på fartyg och i kraftverk.

– Detta visar Tietos önskan att förstå våra behov. Vi strävar efter att förbättra underhållsarbetet på fältet och använder IT i samband med detta. Det är viktigt att våra nyckelpartners själva ser vad som skulle kunna göras bättre på plats, säger han.

Jukka Kumpulainen anser att underhållsarbetet på fältet är ett bra exempel på hur arbetets effektivitet kan ökas genom att använda samarbeten i realtid, vilket också ger kunderna bättre service.

Kundfördelar av interna tjänster och analys

Under de närmaste åren kommer det att vara viktigt för Wärtsilä att förbättra serviceorienteringen i det interna tjänsteutbudet och öka kostnadseffektiviteten.

– I framtiden förväntar jag mig att vi har fler produktinriktade IT-tjänster för att använda informationsteknologi i våra egna företagsverksamheter. Vi försöker öka vår operationella effektivitet genom att utöka användningen av interna system och tjänster till våra kunder och andra intressentgrupper, säger Jukka Kumpulainen som också ser den ökade betydelsen av användning av analyser som en av framtidens trender.

– Genom att använda information från kunderna kan vi se våra affärsverksamheter och de tjänsteidéer vi erbjuder kunderna på ett helt nytt sätt.

Share