Vägunderhåll med hjälp av mjölkbilar

”Vi vill att trafiken går smidigt och säkert i alla väder, även på mindre vägar. Det är väsentligt för mjölkhämtning men också bra för invånarna på landsbygden, samt andra som är beroende av vägnätet, tex för skolskjuts, posttransporter och skogsindustrin. Tack vare våra förare och denna mobila lösning utvecklad för mjölkbilarna, så kan skador på vägen omedelbart bli rapporterade till ansvarig myndighet och bli åtgärdade”, säger Petteri Tahvanainen, utvecklingschef på Finlands största mjölkproducent Valio.

Det Finska Trafikverket (FTV), Närings-, Trafik- och Miljöcentralen (NTM Centralen) för Norra Savolax, Valio och Tieto har tillsammans initierat ett pilotprojekt för att testa ett informationssystem för mjölkbilar med syfte att inhämta och förmedla information om skador på vägar. . Eftersom mjölk måste hämtas från bondgårdar minst varannan dag, så har Valio nästan 100 mjölkbilar på vägarna, varje dag på året. Varje lastbil kommer upp i 275 000 km per år.

För att mjölkhämtningen ska ske smidigt alla dagar, i alla sorters väder, måste vägarna vara i gott skick. Köldskador, så kallade potthål, översvämningar och fallna träd, alla dessa hinder kan försena en mjölkbil på dess rutt. Därför är det naturligt för mjölkbilsförare att granska vägen, bedöma reparationsbehov, och rapportera typ av skada, samt den exakta platsen för skadan till rätt myndighet.

”Under det första pilotprojektet som pågick under några månader, så mottog vi 20 rapporter på vägförhållanden - samtliga ledde till reparationer. Vägarbetare var väldigt nöjda med kvalitén på rapporterna. Till exempel så kunde de dränera vatten som översvämmade en väg innan situationen eskalerade till en punkt där det skulle behövas omfattande reparationer.”, beskriver Otto Kärki, expert på underhåll och digitalisering på FTV.

maitotieto_swe_250x690.jpg

Den mobila kapaciteten hos mjölkbilarna kan gynna alla
Valios mjölkbilar gjorde övergången till mobila lösningar 2014 i och införandet av informationssystemet KAMU, utvecklat för mjölkbilarna av Tieto. Bland annat så mäter systemet kvalitén på mjölken och säkerställer att alla involverade parter, från mjölkbönderna till mjölkbilsförarna och Valio, har tillgång till samma realtids information under processen. Dock såg Valio att systemet hade ytterligare potential för vidare utveckling av logistik varpå FTV fick erbjudandet att koppla upp sig till systemet.

”Det här pilotprojektet är ett fantastiskt exempel på flexibelt samarbete mellan privata företag och offentliga sektorn i kontexten av smart trafik. Tack vare vår expertis, kan vi föra samman trafikaktörer och utveckla ett ekosystem av intelligenta tjänster för en mängd olika parter i samhället”, säger Juha Levo, kundansvarig för trafiklösningar hos Tieto.

Konstant observation för att täcka hela Finland
FTV bedömer kvalitetskraven för vägunderhållning och NTM Centralen övervakar vägarbetare uppdrag och genomför slumpmässiga kvalitetskontroller. Vägarbetare är tvungna att ha konstant översyn av vägförhållanden, men detta är inte alltid praktiskt möjligt. Med hjälp av Valios mjölkbilar, som oavsett alltid kör på vägarna, är målet att uppnå en ny nivå av realtidsövervakning av kvalitén under dagen och förutse samt hantera problem snabbt

”Användare av vägnätet i glesbygden har varit missnöjda med vägförhållanden under en längre tid nu. Det här är ett steg i rätt riktning, vilket har skapat en positiv känsla bland invånare och företag. Det har varit glädjande att se det genuina intresset och entusiasmen för utvecklingen hos alla involverade parter”, tillägger Kärki.

Det första pilotprojektet som sattes upp i Norra Savolax var framgångsrikt, och det andra pilotprojektet har lanserats. Fotografier har lagts till i rapporterna så att FTVs Vägtrafikscenter kan prioritera uppgifter lättare och skicka meddelande till serviceproducenterna om åtgärder som krävs snabbare.

”När systemet har utvecklats tillräckligt mycket så endast mindre systemintegrationer krävs, istället för stora anpassningar, kan vi börja utforska möjligheterna att expandera systemet för att bli landstäckande”, ser Kärki framför sig.

Kunden
Finska Trafikverket är ansvariga för vägar, järnvägar, sjöfart och utvecklandet av trafiksystemet i Finland. NTM Centralen (Närings-, Transport- och Miljöcentralen) är ansvariga för vägunderhåll och upphandlar underhållsservice från serviceproducenter. Valio är den största mjölkproducenten i Finland och transporterar årligen 1.9 miljarder liter mjölk.

Utmaningen
De finska vägarna måste vara i gott skick för att Valio ska kunna genomföra de dagliga mjölkhämtningarna. FTV tar emot skaderapporter från vältrafikerade vägar men förhållanden på det mindre vägnätet är mer utmanande på grund av resursbrist.

Lösning
Valios mjölkbilsförare granskar vägförhållanden, bedömer reparationsbehov och rapporterar dem genom informationssystemet KAMU utvecklat av Tieto.

Fördelar
Realtidsövervakning av vägförhållanden, förutseende och snabb hantering av problem vid behov. Nöjdare trafikanter i landsbygden. Professionella förare kan arbeta utan störningar och därmed säkra Valios affärsaktiviteter och assistera FTV i att samla behövd information för att underhålla vägnätet.

 

 
Share

Kontakt

Jaakko Hartikainen
Head of Customer Experience Management
+358443500445
jaakko.hartikainen@tieto.com
Juha Levo
Customer Executive
juha.levo@tieto.com