Framtidens patientsäkerhet kräver nya IT-stöd

"Satsningar på utbildning räcker inte för att svara på de utmaningar som sjukvården möter. Vad som krävs är också effektiva IT-lösningar som integrerar vårdkedjan och frigör tid för vårdpersonalen," skriver Bjørn Myrvolds, vd för Tietos hälso- och sjukvårdsverksamhet i Skandinavien, i en debattartikel idag på Dagens Samhälles webbplats.

Under Vitalismässan som pågår mellan den 17-19 april, presenterar vi vårt nya vårdinformationssystem (VIS) för öppen- och slutenvård, Lifecare. Lösningen utgör grunden i arbetet med att ta fram integrerade vårdlösningar i livets alla skeden. Det nya vårdinformationssystem som kommer att resultera i bättre samarbete, ökad effektivitet och kvalitet inom vården - vilket i sin tur frigör mer tid som kan ägnas åt vårdnadstagarna, kommer att finnas tillgängligt för användning redan 2014.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle.

Läs mer om Lifecare på tieto.se och läs öven pressmeddelandet om det nya vårdsystemet.

Publiceringsdatum: 
17 April 2012
Share