I stort sett alla tjänster åter i drift – Tieto utreder den bakomliggande orsaken

Återställningen av tjänster har fortgått med stor intensitet och i stort sett alla tjänster är nu åter i drift.

Fredagen den 25 november inträffade en ovanlig kombination av hårdvarukomponentfel i ett EMC-system för lagring av information i ett av Tietos datacenter i Sverige, vilket berörde cirka femtio av Tietos kunder. EMC responderade omedelbart och inom 48 timmar kunde det ursprungliga hårdvarurelaterade problemet avhjälpas. Felet utlöste emellertid en kedja av incidenter som resulterade i en komplex och tidsödande återställningsprocess.

Återställningen av tjänster samt den tekniska analysen har varit, och fortsätter att vara, Tietos och våra IT-partners högsta prioritet. Sedan hårdvarufelet inträffade har vi tillsammans med våra  IT-partners arbetat dygnet runt för att med stor noggrannhet återställa tillgången till tjänsterna för våra berörda kunder. På grund av det exceptionella händelseförloppet, har dock återställningsprocessen tagit längre tid än väntat för vissa kunder. Samhällskritiska tjänster har prioriterats genom hela arbetet. Av totalt antal påverkade tjänster har i stort sett alla nu återställts och satts i full drift.

Vi ser det som en skyldighet mot våra kunder att lära oss allt vi kan av det inträffade. Tieto och EMC genomför nu en gemensam teknisk analys för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till incidenten. Den tekniska analysen kommer att ingå i en mer omfattande utredning som genomförs av en extern part och i samarbete med bland annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Vi beklagar djupt de problem som denna driftstörning orsakat våra kunder och slutanvändare.

 

Publiceringsdatum: 
13 December 2011
Share