Kommuninvest förnyar sin dokument- och ärendehantering med hjälp av molnbaserad tjänst från Tieto

Kommuninvest, som erbjuder svenska kommuner och landsting finansieringslösningar för samhällsnyttiga investeringar, väljer att flytta sin dokument- och ärendehantering till molnet. Ett nytt avtal med Tieto ger organisationen såväl kostnads- och tidsbesparingar som smidigare arbetsprocesser med den senaste teknologin för informationshantering.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus. För närvarande är 277 kommuner och 11 landsting/regioner medlemmar i den frivilliga samverkansorganisationen.  
I och med det nya avtalet går Kommuninvest över till Tietos molnbaserade lösning Public 360 Online för att effektivisera och framtidssäkra sin dokument- och ärendehantering samt diarieföring. Tieto levererar lösningen som en komplett funktion inklusive all drift, övervakning och säkerhetskopiering, och säkerställer att tjänsten alltid är rustad med de senaste uppdateringarna.

Införandet gör att Kommuninvest inte längre behöver investera i systemägarskap, systemadministration eller egna utvecklings- och testmiljöer. Man slipper även konsultinsatser i samband med exempelvis uppgraderingar eller oförutsedda händelser. 

Tietos Public 360 Online är en snabbt växande standardiserad lösning för dokument- och ärendehantering, samt arkiv. Lösningen fungerar smidigt med Microsoft Office och Outlook och gör det enkelt att ha en effektiv digital förvaltning med samverkan och dialog såväl internt som externt. 

- Vi är väldigt stolta över att Kommuninvest nu valt att nyttja lösningen som tjänst och därmed ge oss på Tieto det kompletta ansvaret. Vi ser det som ett fint förtroende och ett kvitto på ett mycket gott samarbete oss emellan, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor hos Tieto i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef Offentlig sektor, Tieto Sweden AB. Tel: +46 (0)70 530 3325, e-post: mats.brandt@tieto.com

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. För närvarande är 277 kommuner och 11 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 370 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Kontoret finns i Örebro. www.kommuninvest.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
11 Juli 2017
Share