Öka digitaliseringstakten i den svenska skolan!

Tillsammans med SKL, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Netsmart och Stiftelsen DIU (Datorn i Utbildningen) har Tieto skrivit ett debattinlägg publicerat i Dagens Samhälle.

Debattörerna vill se en snabbare digitalisering av skolan i syfte att behålla Sveriges konkurrenskraft och uppmanar beslutsfattare på såväl nationell som lokal nivå att ta krafttag i frågan. Artikeln listar ett antal olika förutsättningar som krävs för att uppnå de positiva pedagogiska effekter som en mer utbredd och smartare användning av IT i skolan kan ge.

Debattörerna väljer att uppmärksamma ämnet i samband med att Guldäpplet delas ut på Skolforum. Priset är instiftat för att lyfta fram lärare som utvecklar skolan med hjälp av IT och sponsras av organisationerna som står bakom debattartikeln.

 Läs hela artikeln här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolan-maste-brdigitaliseras-snabbare-3851

 Läs mer om Guldäpplet här:

http://www.diu.se/guldapple/

Publiceringsdatum: 
29 Oktober 2012
Share