Tieto ansluter sig till den Europeiska AI-alliansen (European AI Alliance) för att forma framtidens AI

Tieto meddelade i dag att de, som ett av de första företagen i Norden, ansluter sig till den Europeiska AI-alliansen; ett nystartat forum där AI-intressenter samlas för att förstärka den europeiska konkurrenskraften inom forskning och utveckling av artificiell intelligens och dess inverkan på industri och samhälle. 

AI-alliansen är inrättad av EU-kommissionen och samlar en mängd ledande AI-aktörer såsom företag, konsumentorganisationer, fackföreningar och andra företrädare för det civila samhället i Europa, för att dela med sig av deras bästa exempel. AI-alliansen syftar till att bidra till den europeiska debatten om AI och påverka EU-kommissionens AI-policy. 

För att uppnå detta arbetar AI-alliansen i nära samarbete med ”High-Level Expert Group on Artificial Intelligence- AI HLEG ” – en expertgrupp som på hög nivå informerar om AI:s möjligheter och utmaningar samt stöder kommissionen i genomförandet av den europeiska strategin för AI. 

AI HLEG kommer också att förbereda de etiska riktlinjerna för AI - som kommer att täcka frågor som rättvisa, säkerhet och insyn, liksom konsekvenserna för våra grundläggande rättigheter som till exempel integritet, värdighet och konsumentskydd. Gruppen består av 52 medlemmar - från akademin, näringsliv och det civila samhället, med medlemmar såsom BMW, Fraunhofer institut, Oxford University, Telenor, Bosch, IBM, Bayer, Google, Nokia och Siemens m fl. 

AI-alliansen, som Tieto ansluter till, kommer att komplettera och stödja AI HLEGs arbete, särskilt när det gäller att förbereda AI-etiska riktlinjer och säkerställa Europas konkurrenskraft inom AI. Tieto och andra medlemmar av AI-alliansen kan ge direkt återkoppling om specifika frågor och förslag på handlingar som utarbetats av AI HLEG-gruppen. 

– Som ett av de första nordiska företagen som deltar i AI-alliansen har Tieto ett utmärkt tillfälle att underlätta AI-utvecklingen i Europa. Vi är glada över att kombinera våra krafter med de andra AI-alliansmedlemmarna för att främja AI-innovation, samtidigt som de högsta etiska och hållbarhetsstandarderna garanteras i utvecklingen av AI. Vi arbetar tillsammans med andra ledande medlemmar för att bygga strategier som accelererar AI-forskning och industriella applikationer, säger Dr. Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science and Chief Artificial Intelligence Scientist (Vice VD), Tieto. 

– Som nordisk ledare inom AI har vi redan ett brett Tieto AI-etikcertifikat och rekryterar redan nya talanger inom området, bland annat AI-etik och transparensingenjörer samt AI-utbildare för att lära ut våra AI-system, fortsätter Guttmann.

AI och avancerad dataanalys är en integrerad del av Tietos vision för framtida tillväxt och framgång. Tieto har nyligen utvecklat flera innovativa AI- och datastyrda projekt, exempelvis ett pilotprojekt med Esbo stad i Finland. (https://www.tieto.com/customer-cases/city-of-espoo-ai-identified-individ...)

Tieto kommer att ha sex AI-expertrepresentanter i AI-alliansen - varje representant har en djup vetenskaplig och industriell erfarenhet inom artificiell intelligens, såsom maskininlärning, ”deep learning", fleragenter-system, kunskapsrepresentation, maskinperspektiv och AI-etik. 

För mer information vänligen kontakta: 

Tieto’s AI team, ai@tieto.com

Tieto Newsdesk, news@tieto.com, +358 40 570 4072

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Publiceringsdatum: 
09 Oktober 2018
Share