Tieto digitaliserar Nynäshamns kommuns dokument- och ärendehantering

Tieto har tecknat ett avtal om att leverera digitaliserad dokument- och ärendehantering åt Nynäshamns kommun. Lösningen möjliggör ett effektivare arbetssätt och mer digitaliserade flöden inom kommunens verksamhet, vilket ger en förbättrad service till medborgarna. Tieto har helhetsansvar för samtliga delar av lösningen och avtalsperioden sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning.

Lösningen är baserad på Tietos nya version 5.0 av Public 360° Online, en ledande och standardiserad lösning för offentlig sektor som möjliggör digitaliserade flöden mellan medborgare, kommun och politiker. Nynäshamns mål är att vara en innovativ kommun med en effektiv digital hantering av centrala processer så som ärenden, diarier, dokument och nämnder.

- En viktig aspekt av våra upphandlingar av IT är att vi söker leverantörer som kontinuerligt utvecklar sina lösningar så att vi får ett långsiktigt samarbete i att vidareutveckla kommunens verksamhet. I slutändan handlar det om att kunna ge medborgarna en så bra service som möjligt säger Christian Wigren, kanslichef vid Nynäshamns kommun.

Tietos molnbaserade helhetslösning levereras som en automatiserad tjänst via Microsoft Azure och omfattar bland annat drift, kontinuerliga uppdateringar, support, extern publicering och integrationer. Den ger medarbetare ute i förvaltningarna ett modernt och användarvänligt system som underlättar det dagliga arbetet och vardagen för kommunens cirka 2 000 anställda och drygt 28 000 invånare.

- Vi uppskattar förtroendet från Nynäshamns kommun kring arbetet att fortsätta utveckla kommunens framtida verksamhet med hjälp av digitalisering. Vi har ett gemensamt mål. Skapa ett smartare samhälle som bidrar för en enklare vardag för medborgarna, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor, Tieto Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige Tel: + 46 (0) 70 530 33 25, e-post: mats.brandt@tieto.com
Christian Wigren, kanslichef, Nynäshamns kommun Tel: +46 (8) 520 735 75, e-post: christian.wigren@nynashamn.se 

Nynäshamns kommun 
Nynäshamn är den sydligaste kommunen inom Stockholms län och har drygt 28 000 invånare. Nynäshamn är en tillväxtkommun med cirka 3000 företag och kommunens vision för 2030 är att vara den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring. Här finns utrymme för både gemenskap och utveckling. ”Nynäshamn – där havet och livet möts”. Mer information på www.nynashamn.se 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
12 September 2018
Share