Tieto erbjuder informationsstyrning som en tjänst

TIETO ABP MEDDELANDE 24 april 2013 kl. 08.00 CET

Tieto har utvecklat informationsstyrningsprodukten Tieto Classify för klassificering av information och hantering av metadata. Tjänsten hanterar de utmaningar inom informationsadministration som orsakas av dagens informationsflöde. Den lämpar sig för hantering av elektronisk information inom den privata och offentliga sektorn. Tieto Classifys styrka ligger i att klassificeringstjänsterna kan hanteras centralt till alla system.

 

Informationen strömmar in via olika kanaler och betydligt mer information produceras, till exempel tack vare sociala medier. I datasystemsarkitekturen fungerar Tieto Classify som ett centraliserat redskap för informationshantering och en källa för metadata. Med hjälp av systemet kan man öka transparensen i informationshanteringsprocessen och effektivisera användbarheten under hela livscykeln; produktion, hantering och användbarhet, förvaring och eventuell destruktion.

"Traditionellt har informationsstyrning gjorts system för system, och det avsedda värdet har då ofta blivit ganska litet. Större informationsstyrningsprojekt upplevs vara utmanande på grund av begränsad teknisk kompatibilitet och tidskrävande integrationsbehov. Värdet av Tieto Classify ligger i produktens flexibla datastruktur och den snabba driftsättningen. I praktiken sker implementeringen snabbt med plugin-komponenter, som gör det möjligt att ansluta informationsstyrningen till vilken systemhelhet som helst", beskriver Sissi Kolbe, utvecklingschef för informationshanterings- och samverkanstjänster på Tieto.

"Produkten kan även användas som en tjänst, vilket gör att startinvesteringar i program och maskinvara kan undvikas", tillägger Sissi Kolbe.

Informationsstyrningsprodukten Tieto Classify ingår i Tietos erbjudande för informationsförvaltning, som omfattar lösningar för ärendehantering och stöd för beslutande, dokumenthantering och strukturell dokumentproduktion samt elektronisk signatur för undertecknande av dokument samt strukturerad information för bevarande.

Tieto Classify uppfyller den finska normen SÄHKE2 och produkten har beviljats ett SÄHKE2-certifikat. Det finska Arkivverkets SÄHKE2-norm styr den offentliga förvaltningens dokument-/ärendehantering och arkivering i elektroniska verksamhetsmiljöer. Normen omfattar regler och villkor för att överföra information i dokument till elektroniskt format och förvara information elektroniskt på ett tillförlitligt sätt.

Tieto Classify baseras på mjukvarulösningar med öppen källkod som utvärderats av Tieto, varvid kunden inte behöver investera i licenser från tredje part eller förbinda sig till en leverantörs produkter.

För ytterligare information, kontakta:

Ari Wahlsten, Solution Manager, informationshanterings- och samverkanstjänster, konsultering och integration, Tieto, tel +358 20 7266499, ari.wahlsten[a]tieto.com.

TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala media

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 17 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,8 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Publiceringsdatum: 
24 April 2013
Share