Tieto: Framsteg i återställning av tjänster

TIETO ABP MEDDELANDE 5 december 2011 KL 15.30

Återställningen av de tjänster som varit berörda av Tietos driftstörning har fortsatt under helgen och majoriteten av de verksamhetskritiska tjänsterna är nu återställda.

- Det tidskrävande arbetet med att återställa kundernas tjänster har varit framgångsrikt under helgen och successivt återfår nu allt fler kunder sin funktionalitet, vilket vi är mycket glada för, säger Mikael Jupiter, driftsansvarig, Tieto Sverige.

Driftstörningen startade på kvällen fredagen den 25 november med ett allvarligt hårdvarufel i en central lagringsenhet. Hårdvarufelet ledde till en exceptionell serie incidenter som medförde en komplex och tidskrävande återställningsprocess med felkorrigering, återställning och datavalidering.

Tieto har tillsammans med sin teknikpartner inlett en teknisk undersökning för att utreda den bakomliggande orsaken till driftstörningen. En viktig del i denna analys är ett hårdvarutest som kommer att genomföras i leverantörens eget datorlabb. Den tekniska analysen ingår i en större utredning, som genomförs i samarbete med bland andra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Tieto beklagar djupt de problem som denna driftstörning har orsakat bolagets kunder och deras slutanvändare.

För ytterligare information, kontakta;
Mikael Jupiter, Vice President, Tieto Sweden, Managed Services and Transformation, +46 708 19 0663
Kristina Westerlind, Head of Marketing and Communications, Tieto Sweden, +46 703 32 6330
Alexandra Kärnlund, presscontact, Tieto Sweden, +46 709 699 767

TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala media

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com

 

Publiceringsdatum: 
05 December 2011
Share