Tieto lanserar OneCloud för effektiv hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning

Att hantera flera olika leverantörer och ett växande antal molntjänster är en utmaning för många organisationer. Tieto OneCloud är en ny lösning som låter kunder samla samtliga molntjänster, både privata och publika, i en och samma plattform som hanteras centralt.

I takt med den ökade digitaliseringen hittar företag och organisationer ständigt nya och innovativa sätt att dra nytta av molnteknologi. För att maximera fördelarna med vissa typer av molntjänster och minimera beroendet av någon enskild lösning väljer man allt oftare att använda sig av flera olika leverantörer. En undersökning som analysföretaget IDC gjort på uppdrag av Tieto visar att mer än en tredjedel (37 %) av stora företag och organisationer i Norden har fler än 10 IT-tjänsteleverantörer. Att hantera det växande antalet leverantörer och molnbaserade tjänster på ett enkelt och effektivt sätt har blivit en allt större utmaning.

Tieto OneCloud kombinerar privata molntjänster från Tietos lokala datacenter i Sverige, Finland och Norge med publika molnlösningar från ledande globala leverantörer som Amazon Web Services och Azure. Med OneCloud får kunder tillgång till alla ledande molntjänster oberoende av ekosystem, utan att behöva låsa fast sig vid en viss teknologi.

- Med Tieto OneCloud hjälper vi våra kunder att få en samlad överblick över sina molntjänster och erbjuder ett helt nytt sätt att hantera dem genom en och samma plattform. Lösningen gör det möjligt att möta nya affärs- och innovationsbehov på ett enkelt sätt så att kunder istället kan skifta fokus och resurser till att förnya sin verksamhet, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

En flexibel och skalbar lösning för hantering av molntjänster

Tieto OneCloud möjliggör för effektiva hybrida molnlösningar som hjälper organisationer att möta kraven på snabbare innovation och tillväxt. Lösningen kan kopplas till kundens befintliga IT-infrastruktur och öppna APIer gör att nya molnteknologier och innovationer kan införas snabbt vid behov. 
- I dagens snabba utveckling av den digitala affärsmiljön måste organisationer ha lösningar som erbjuder den skalbarhet och kontinuitet de behöver för att fungera effektivt samtidigt som de erbjuder bästa möjliga service till sina kunder. Tieto OneCloud stärker Tietos utbud av molntjänster och vår förmåga att stödja våra kunders affärsförnyelse i Norden, säger Inger Ekman.

Ytterligare material:
Läs mer om Tieto OneCloud: www.tieto.com/onecloud  
Whitepaper: http://pages.tieto.com/LP-GL-XI-OneCloudmulti-cloudenviroment_LP.Downloa...

För mer information, kontakta:

Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering, Tieto Sverige
tel: 070 304 56 35, e-mail: inger.ekman[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
22 November 2016
Share