Tieto levererar välfärdsteknik till Nacka kommun

Tieto har tecknat avtal med Nacka kommun om digitala lösningar och hjälpmedel som ska underlätta vardagen för individer och deras anhöriga inom kommunal vård och omsorg. Avtalet är det första i sitt slag i Sverige, där Tieto tillsammans med partners ska leverera tekniken som tjänst åt Nacka kommun. Kontraktet löper över två år med möjlighet till förlängning.

Nacka kommun inleder nu ett unikt samarbete med partners där man upphandlat funktioner och tjänster istället för specifika produkter. Målet är att lösa problem för individer som är hemmaboende genom lösningar så som digital tillsyn, positioneringslarm och kognitiva hjälpmedel som påminner dem om att ta sin medicin i rätt tid.

Tieto ansvarar för välfärdstekniken, bestående av bland annat larmmottagning, larmhantering, support, utbildning, installation och drift. Företaget har ingått samarbete med olika partners för att kunna erbjuda en helhetslösning på funktionerna. Företaget Vital Integration är partnern som levererar den största delen av de enskilda tjänsterna.

– Vi är jätteglada över att Nacka kommun har valt Tieto som helhetsleverantör för detta innovativa och banbrytande projekt. Det bekräftar vår förmåga att, tillsammans med små och medelstora företag, leverera smarta och flexibla lösningar som underlättar vardagen för både individen, anhöriga och personal. Detta är ett område som ligger många av oss nära om hjärtat och där nya lösningar är nödvändiga för att klara av framtidens välfärdsutmaningar, säger Joakim Börjesson, affärsområdesansvarig på Tieto.

Det nya avtalet ska även hjälpa Nacka kommun att spara tid med effektivare verktyg och enklare arbetsprocess för personalen, vilket skapar mer kvalitetstid med individen. Digitala lås gör att man inte behöver åka och hämta nycklar till olika boenden, medan digital tillsyn minskar behovet för nattliga besök.

– Nacka kommun vill ge sina medborgare en trygg och säker tillvaro där de själva har kontroll över de tjänster de behöver. Avtalet med Tieto innebär att vi får tillgång till modern välfärdsteknik samtidigt som individen och dess anhöriga får den flexibilitet och valmöjlighet som de förtjänar, säger Jonas Ek, projektledare välfärdsteknik, Nacka kommun.

För mer information, kontakta:

Joakim Börjesson, affärsområdesansvarig, Tieto
Tel: 070-602 25 88; e-post: joakim.borjesson@tieto.com

 (joakim.borjesson@tieto.com)Jonas Ek, projektledare välfärdsteknik, Nacka kommun
Tel: 070-431 77 88; e-post: jonas.ek@nacka.se

 (jonas.ek@nacka.se)Magnus Cederström, affärsansvarig, Vital Integration
Tel: 070-527 02 87, epost: magnus@vitalint.se

 (magnus@vitalint.se)Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
27 Juni 2017
Share