Tieto och Aditro startar samarbete kring e-handel för kommuner och landsting

TIETO ABP MEDDELANDE 24 september 2012 KL 09.00

Tieto och Aditro har ingått ett strategiskt samarbete inom elektronisk handel. Målsättningen är att bli marknadsledande inom molnbaserade e-handelslösningar för kommuner och landsting. Lösningen kommer bland annat att resultera i en bättre uppföljning av inköp och därmed en förbättrad ekonomisk styrning.

-Att införa e-handel i en kommun eller ett landsting har historiskt varit ganska kostsamt och resurskrävande och nyttoeffekterna har därför låtit vänta på sig. Med Aditros och Tietos nya tjänst och samlade erfarenhet kan detta underlättas väsentligt och de ekonomiska besparingarna kan tillgodogöras snabbare. På köpet får man bättre uppföljning på sina inköp genom statistik och därmed bättre ekonomisk styrning säger Magnus Högvall, Head of services, på Aditro.

Kombinationen av Tietos kunnande inom IT-integration och molntjänster och Aditros erfarenhet inom finansiella affärsprocesser och informationslogistik, kommer att ge kunder inom kommun och landsting en förbättrad tjänsteleverans och en betydligt enklare vardag. Tieto kommer i huvudsak att svara för teknisk infrastruktur och tjänster för utbyte av affärskritisk information samt för verktyg och processer för partsanslutningar.

Tieto har varit Aditros huvudleverantör av IT-tjänster sedan 2006 och tillsammans är bolagen marknadsledande hos Sveriges kommuner inom inköps- och fakturaprocesser samt elektronisk kommunikation.

- Vi är glada över det utökade samarbetet med Tieto och ser fram emot att tillsammans utveckla tjänster och lösningar som kommer att underlätta tillvaron för våra kunder, säger Magnus Högvall, Head of services, på Aditro.

- Vi tycker det är väldigt intressant att tillsammans med Aditro ta ett stort steg in på en ny spännande marknad. Vi ser att kunderna efterfrågar bättre och enklare e-handelslösningar och tillsammans blir vi en stark spelare på marknaden som kan möta våra kunders behov, säger Lennart Larsson, affärsansvarig på Tieto.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Larsson, affärsansvarig, Tieto, Tel. 070-549 82 18, E-post: Lennart.N.Larsson(at)tieto.com

TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala media

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com

Aditro är ett ledande tjänsteföretag inom HR-, löne- och ekonomiförvaltning. Med våra lösningar stöttar vi våra kunder i utvecklingen och driften av sina processer för att skapa en enklare jobbvardag. Tusentals kunder både inom den privata och den offentliga sektorn litar på vårt innovativa och omfattande utbud. Våra kunder betjänas av över 1 300 skickliga Aditro-proffs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Efter ett halvt sekel av nordiskt ledarskap med lösningar inom personal- och ekonomiförvaltning har vi på Aditro den breda kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig förenkla din jobbvardag så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Besök www.aditro.se

Publiceringsdatum: 
24 September 2012
Share