Tieto och Haninge kommun fortsätter samarbete för smartare service till medborgarna

Tieto har efter en offentlig upphandling tecknat nytt avtal med Haninge kommun om leverans av heltäckande IT-tjänster som ett led i kommunens fortsatta digitaliseringsresa. Kontraktet är värt omkring 18 miljoner kronor och löper över tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. 

Avtalet omfattar bland annat drift av applikationer, serverkapacitet, molntjänster, system samt konsultuppdrag för vidareutveckling av tjänster med tillhörande utbildning. Det ger även kommunen ökad tillgång till kostnadseffektiva tjänster inom Tietos plattformar. 

– Haninge kommun behöver moderna IT-lösningar som säkerställer att vi kan leverera digitala tjänster som möter de ökade kraven från medborgare och näringsliv. Med det här avtalet tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning för att på bästa sätt stötta våra invånare och samtidigt sänka totalkostnaden för all IT,  säger Magnus Strömberg, IT-chef på Haninge kommun. 

Tieto och Haninge kommun har samarbetat sedan år 2011 i syfte att ge kommunen tillgång till flexibla molnbaserade tjänster och därmed möjlighet till en förbättrad service. 

– Haninge har en väldigt tydlig strategi för att använda IT-tjänster på ett sätt som underlättar vardagen för invånarna. Tillsammans kan vi förenkla arbetet för kommunens anställda och leverera digitala tjänster som bidrar till ett smartare samhälle. Det här avtalet är ett kvitto på att vi lyckas och vi är stolta över det fortsatta förtroendet, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor, Tieto. 

För ytterligare information, kontakta: 

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sweden
tel: 070 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
04 April 2018
Share