Tieto och Microsoft i samarbete om Lifecare inom hälso- och omsorgssektorn

TIETO ABP MEDDELANDE 16 april 2013 KL. 09.00 CET

Tieto och Microsoft i samarbete om Lifecare inom hälso- och omsorgssektorn

 

Tieto och Microsoft stärker sitt samarbete i Sverige kring lösningar för vård och omsorg inom ramen för Lifecare. Samarbetet omfattar mobila tjänster, specifikationer av teknisk miljö, konsulttjänster samt produktsupport. Partnerskapet möjliggör ökade tekniska innovationer inom området och ger även kostnadsbesparingar och större flexibilitet inom ICT-tjänster.

Med Lifecare Hemsjukvård integrerat med Lifecare Mobil Patientöversikt och Nationell Patientöversikt (NPÖ) kommer vård- och omsorgspersonal ha tillgång till patientinformation i hemsjukvården varhelst de befinner sig. Den mobila tillämpningen har utvecklats av Tieto för att göra det möjligt för personalen att snabbt och effektivt sätta sig in i kommande vårdsituationer samt dokumentera sina insatser.

- Lifecare är nästa generations intelligenta informationssystem, utvecklat på ett användarvänligt sätt med hjälp av Microsofts senaste teknik. Lösningen erbjuder integrerade mobila lösningar exempelvis för ambulanser, hemsjukvård, äldrevårdsboenden och sjukhus. Samtliga aktörer får tillgång till samma information om patienten genom anpassade applikationer som fungerar både i Windows 8 och i mobila enheter. Som mobil lösning medför Lifecare en helt ny typ av flexibilitet och kostnadseffektivitet för tillhandahållandet av tjänster, säger Roland Granlund, Vice President för Tieto Welfare Nordic.

Partnerskapet bygger på en kombination av Tietos djupa branschkunskap och kompetens inom produktutveckling och Microsofts moderna och kostnadseffektiva programvaror och tjänster. Microsofts teknik uppfyller de hårdaste kundkraven på både enkelhet och datasäkerhet för olika mobila enheter och stödjer dagens mobila arbetssätt.

- Lösningen är rollanpassad vilket ger alla användare tillgång till rätt information och tjänst, detta i ett användarvänligt gränssnitt som fungerar lika bra med pekteknik som med mus och tangentbord, säger Leif Sunesson, försäljningschef för kommuner och landsting på Microsoft.

Lifecare VIS nästa generations vårdinformationssystem

Utvecklingen av Lifecare-lösningen är baserad på ett flerårigt och nära samarbete med kunder, myndigheter och samarbetspartners. Systemet följer vårdens processer, oavsett om det gäller patient-, arbets- eller behandlingsförloppet och säkerställer att rätt information alltid finns tillgänglig för den aktuella behandlingssituationen.

- Det fördjupade samarbetet inom vård och omsorg och kraven på ett mer flexibelt informationsflöde har varit viktiga kriterier i utvecklingen av denna användarvänliga lösning. Tjänsterna i Lifecare leder till en snabbare implementering av innovativa lösningar samtidigt som de skapar möjlighet till ett ökat samarbete, säger Bjørn Myrvold, Vice President för Tieto Healthcare Scandinavia.

Mer information om Lifecare finns tillgänglig på Tietos webbplats.

För ytterligare information, kontakta;

Roland Granlund, Vice President, Welfare Nordic, Tieto, tel. +46 104818162, roland.granlund(at)tieto.com

Bjørn Myrvold, Vice President, Healthcare Scandinavia, Tieto, tel. + 47 21707832, bjorn.myrvold(at)tieto.com

Leif Sunesson, försäljningschef, Microsoft Sverige, tel. +46 73 4085647, leif.sunesson(at)microsoft.com

TIETO ABP

DISTRIBUTION

Centrala media

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 17 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,8 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Microsoft, som grundades 1975, är världsledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom programvara och hjälper företag, organisationer och privatpersoner att utnyttja möjligheterna inom IT på nya, innovativa sätt. I Finland har Microsoft 280 medarbetare, vars vision är att tillsammans med över 3 000 samarbetspartner hjälpa kunder att vara framgångsrika med hjälp av lösningar från Microsoft. Globalt har Microsoft cirka 94 000 medarbetare i sammanlagt 112 länder. Microsofts omsättning uppgick till 73,72 miljarder USD under räkenskapsåret som avslutades i juli 2012. www.microsoft.se

Publiceringsdatum: 
16 April 2013
Share