Tieto säljer dansk affärverksamhet

TIETO ABP MEDDELANDE 28 mars 2012 KL 14.00

Tieto Abp säljer delar av sin danska verksamhet till Netcompany, en ledande leverantör av IT-lösningar och konsulttjänster i Danmark.

Den sålda verksamheten levererar IT-lösningar till arbetslöshetskassor och fackföreningar i Danmark och har en marknadsandel på cirka trettio procent. Enheten hade en nettoomrättning på cirka 5,4 miljoner euro år 2011. Försäljningen har ingen avgörande finansiell påverkan på Tieto. I slutet av 2011 var det totala antalet anställda i Danmark cirka 130 personer, varav den sålda verksamheten idag har 36 anställda.  

-Försäljningen ligger i linje med Tietos mål att fokusera på kärnverksamheten. Den sålda verksamheten är en lokal dansk affärsverksamhet med begränsade synergier med det övriga bolaget, säger Eva Gidlöf, VD Tieto Scandinavia.

-Vi välkomnar anställda och produkter från Tieto Denmark till Netcompany. Tillsammans blir vi mycket starka på den danska marknaden för IT-lösningar för fackföreningar och a-kassor, en marknad med stora möjligheter och under stor förändring, och som kräver moderna IT-system för både administration, medlemsservice och självbetjäning, säger André Rogaczewski, Partner i Netcompany.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Richter, Vice President, Scandinavia, Tieto, +46 10 481 1509

TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala media

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com

Publiceringsdatum: 
28 Mars 2012
Share