Tieto tar över IT-driften åt Nacka kommun

Tieto Abp Meddelande 4 december 2009 kl 10.00
Nacka kommun har tecknat avtal med Tieto gällande upphandling av kommunens systemdrift. Avtalet motsvarar ett ordervärde på cirka 50 miljoner kronor. Tieto stärker därmed positionen som en ledande outsourcingpartner på den svenska marknaden.
Nacka är en av Sveriges ledande kommuner inom IT-området och står inför nya utmaningar med ökade krav på tillgänglighet för kommunens system. Ett flertal av kommunens system planeras att ha en servicenivå dygnet runt - sju dagar i veckan.
- Genom att Tieto.får ansvar för systemdriften möjliggörs och säkerställs att medborgare och medarbetare får tillgång till tjänster och support även utanför kontorstid, säger Mats Bohman, administrativ direktör i Nacka kommun.  
- Tack vare en redan uppbyggd organisation för att driva den här typen av system når vi maximal kostnadseffektivitet, bättre samordning och högre tillgänglighet i kommunens e-tjänster, säger Johan Särnquist, IT-strateg på Nacka kommun.
Nacka kommun får nu tillgång till Tietos kapacitetstjänster inom IT-drift. Det innebär att kommunen kan avropa kapacitet som anpassas efter kommunens krav och behov.
I avtalet ingår även att Tieto tar över fyra personer från Nacka kommun. All central IT-utrustning flyttas från Nacka till Tietos driftanläggning.
- Vi är mycket glada över det förtroende vi fått och ser fram emot att stötta kommunen i deras arbete med att öka servicen för kommuninvånarna, säger Lennart Larsson, ansvarig inom Tieto för kommuner och landsting.
Avtalet trädde i kraft den 3 december 2009 och löper på fem år med option på förlängning i ytterligare två år, förutsatt att det inte överklagas innan den 13 december enligt lagen om offentlig upphandling.
För ytterligare information, kontakta:
Nils Knutsson, marknadsdirektör, Tieto Public, +46 708 35 44 76, nils.knutsson@tieto.com
Mats Bohman, administrativ direktör, Nacka kommun +46 8 718 92 40, mats.bohman@nacka.se
Johan Särnquist, IT-strateg, Nacka kommun +46 8 718 87 16, johan.sarnquist@nacka.se
TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala media
Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska ursprung.
Nacka kommun
Nacka kommun har 88 000 invånare, stora grönområden, insjöar, kust och skärgård. Nacka är en expansiv kommun som prövar nya idéer inom många verksamhetsområden. Öppenhet och mångfald är vår vision.
Nacka kommun, 131 81 Nacka, 08-718 80 00, info@nacka.se, sms 716 80, www.nacka.se
Publiceringsdatum: 
04 December 2009
Share