Tieto utvecklar toppmodern mobil vårdlösning för operationsplanering

Tieto Abp Meddelande 26 April 2010 kl 12.00

Tieto presenterar en prototyp på ett nytt mobilt datorstöd för läkare och vårdpersonal i samband med hälso- och sjukvårdsmässan Vitalis 2010. Med datorstödet kommer tidsödande administration vid operationsplanering kunna tas bort samtidigt som viktig patientinformation snabbare görs tillgänglig. Lösningen erbjuds på Apples nya iPad och det första pilotprojektet planeras att starta i höst.

Tieto har utvecklat mobila vårdsystem under flera år och driver många projekt för att förbättra användarupplevelsen för vårdpersonal. Lösningarna baseras på olika teknologier och bygger alltid på användarnas behov av praktiska arbetsverktyg.

- Användarvänlighet är en av de viktigaste och mest kritiska frågorna vid utveckling av hälso- och sjukvårdslösningar. Nu har vi tagit fram ytterligare ett exempel där vi använt den senaste teknologin och kan erbjuda ett användaranpassat gränssnitt. Lösningen kommer att förbättra situationen för både läkare och patienter, säger Arto Ryymin, ansvarig för Tietos verksamhet inom IT-lösningar för vård och omsorg.

Grunden för Tietos nya prototyp är företagets befintliga operationsplaneringsverktyg Provisio. Det är ett komplett digitalt verktyg som täcker alla delar av patienthanteringen i samband med operationer.

- Vi är glada att vi nu också kan erbjuda en mobil lösning. All ny information om en patient kommer att bli direkt tillgänglig för alla som behöver tillgång till senaste fakta. Vårdpersonalens arbete blir också effektivare i och med att information kan fyllas i och sökas redan under ronden, säger Jon Dahlen, produktansvarig inom Tietos verksamhet för hälso- och sjukvårdssektorn i Skandinavien.  Med bra mobila digitala stödverktyg kan vården också frigöra tid för läkare och annan vårdpersonal, tid som idag går åt till administrativt arbete i olika steg, säger Jon Dahlen.

Tieto hjälper vård- och omsorgsgivarna att öka kvaliteten och effektiviteten på sina tjänster. Vi ger våra kunder möjlighet att effektivisera verksamheten, minska väntetiderna, säkra informationsflödet, förbättra beslutsunderlaget och skapa fler valmöjligheter för medborgarna. Vi är den ledande leverantören av ICT-lösningar för vård och omsorg i de nordiska länderna med en stark närvaro även i Tyskland och Nederländerna. Med 40 års erfarenhet och en grundlig förståelse för våra kunders verksamheter hjälper vi dem att säkra framtidens tjänster genom att utveckla stöd för vårdtjänsterna på individuell, regional och nationell nivå.

Vitalis är en konferens om IT inom vården som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen genomförs 27-29 april 2010. Tieto medverkar i monter F02:62.

För ytterligare information, kontakta:
Arto Ryymin, Executive Vice President, Tieto Healthcare & Welfare,  arto.ryymin@tieto.com, +358 400 821 148
Jon Dahlen, Product Business Manager,Tieto Healthcare Scandinavia, jon.dahlen@tieto.com, +46 70 467 6191

Provisio animation

Demo om Provisio och iPad

TIETO ABP
DISTRIBUTION
Centrala media

Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 17 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och expertis inom digitala tjänster.
www.tieto.com

Publiceringsdatum: 
26 April 2010
Share