Tieto vinner nya kunder – finans- och energisektorn driver tillväxt i Sverige under andra kvartalet

Tietos verksamhet växte med 3 procent under det andra kvartalet 2017. I Sverige uppgick tillväxten i IT-tjänster till 6 procent med särskilt stark utveckling inom industrispecifika lösningar. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade fredagen den 21 juli 2017.

Justerat rörelseresultat för koncernen blev 35,6 (35,8) miljoner euro och vinstmarginalen blev 9,2 procent.

– Vi hade återigen ett starkt kvartal med bra underliggande tillväxt i alla tjänsteområden. Höjdpunkter under andra kvartalet var flera viktiga nya kontrakt inom våra nyckelmarknader, speciellt i Sverige. Jag är nöjd med vårt aktiva bidrag till digitaliseringen av de nordiska samhällena. Vi deltar i ett antal intressanta och spännande initiativ för att dra nytta av data på ett intelligent sätt för att öka kvaliteten och välbefinnandet i dagliga livet. Detta inkluderar personlig, förutseende hälsovård och social integration. Tieto kommer att fortsätta fokusera på attraktiva möjligheter att delta i skapandet av nya datacentriska ekosystem, säger Kimmo Alkio, vd och koncernchef för Tieto.

Med sin strategi för åren 2016-2020 satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, med speciellt fokus på Sverige. Bank- och försäkringssektorn visade särskilt positiv utveckling under kvartalet med en tillväxt på dryga 20 procent i Sverige. Viktiga avtal med kunder som Fora och Qliro bidrog till tillväxten.

Inom samtliga branscher slöts nya viktiga avtal med kunder. Bland annat Vattenfall (https://www.tieto.se/nyheter/vattenfall-valjer-tieto-smart-utility-for-a...) valde Tietos Smart Utility-lösning för att öka sin kundnöjdhet och effektivitet och Södertälje (https://www.tieto.se/nyheter/tieto-hjalper-sodertalje-kommun-att-digital...) kommun utökade samarbetet med Tieto med målet att effektivera sin IT-förvaltning.  

– Tieto driver aktivt digitaliseringen i Norden och många svenska organisationer är avancerade vad gäller att utnyttja de senaste teknologierna för nya typer av medborgartjänster. Vi har exempelvis nyligen tecknat ett avtal med Nacka kommun (https://www.tieto.se/nyheter/tieto-levererar-valfardsteknik-till-nacka-k...) med målet att lösa problem för individer som är hemmaboende genom lösningar som digital tillsyn, positioneringslarm och kognitiva hjälpmedel som påminner om att ta medicin i rätt tid, säger Håkan Dahlström, chef Technology Services and Modernization och Tieto Sverige.

Tietos tillväxtområden och interna startups inom digital kundupplevelseutveckling (Customer Experience Management) och IT-säkerhetstjänster (Security Services) visade en tillväxt på 27 respektive 30 procent för första halvåret på koncernnivå.

För att läsa hela rapporten för det andra kvartalet 2017, besök Tietos hemsida:
http://www.tieto.com/investors  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Dahlström, chef Technology Services and Modernization och Tieto Sverige
tel: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom@tieto.com  

Kia Haring, kommunikationsdirektör, Tieto
tel: +358 40 765 3700, e-post: kia.haring@tieto.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
21 Juli 2017
Share