Tietokarhu och finska Skatteförvaltningen ingår fortsättningsavtal för underhåll och utveckling av skatteinformationssystem

TIETO ABP MEDDELANDE 10 februari 2014 KL 10.00 EET

Tietokarhu, som samägs av Tieto Abp och finska staten, och finska Skatteförvaltningen undertecknade den 5 februari 2014 ett fortsättningsavtal på serviceavtalet som ingicks 1998. Det förlängda avtalet gör det möjligt för Skatteförvaltningen att flexibelt använda Tietokarhus tjänster under åren 2017-2019. Värdet på avtalet uppskattas vara kring 9-10 miljoner euro årligen.

Målet med det förlängda avtalet mellan Tietokarhu och Skatteförvaltningen är att säkra den tekniska supporten och de specialkunskaper som behövs för de gamla systemen under reformen av Skatteförvaltningens it-system. Serviceavtalet förlängs eftersom att övergången till Skatteförvaltningens nya IT-system inte skulle vara slutfört i slutet av 2016, då det ursprungliga avtalet skulle löpa ut. Genom att förlänga samarbetet med Tietokarhu vill Skatteförvaltningen trygga en välfungerande helhet under det krävande och mångåriga transformationsprojektet.

"Genom att förlänga kontraktet visar Skatteförvaltningen tillit i det långvariga och goda samarbete som vi har byggt upp. Förlängningen av samarbetet kommer att betjäna alla intressentgrupper under det krävande transformationsprojektet som Skatteförvaltningen genomgår", säger Pekka Liutu, vd för Tietokarhu.

För ytterligare information, kontakta:

Pekka Liutu, vd, Tietokarhu, tfn + 358 40 344 6898
Markku Heikura, CIO, Skatteförvaltningen, tfn + 358 40 7521212

TIETO ABP

DISTRIBUTION
Centrala media

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.  

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 15 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,7 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Publiceringsdatum: 
10 Februari 2014
Share