Tietos enhet för datadrivna affärer utforskar artificiell intelligens inom sjukvården

Tieto undersöker kontinuerligt nya teknologier och hur de kan användas inom olika sektorer. En av de mest omtalade – artificiell intelligens – väntas i framtiden bidra till framsteg inom bland annat hälso- och sjukvården, där den kan användas för att skapa nya och mer individanpassade tjänster. För att ytterligare stärka sitt ekosystem av partners och närvaron inom den nordiska sjukvårdssektorn har Tieto gått med i Microsofts partnernätverk AI in Health Partner Alliance.

Tietos nyetablerade enhet för datadrivna affärer har som mål att hjälpa företag och organisationer att ta tillvara på de stora möjligheter som en allt mer datadriven värld för med sig. För att studera effekterna av verkligt datadrivet beslutsfattande utnämnde Tieto nyligen även en artificiell intelligens, Alicia T, till medlem i ledningsgruppen för enheten.

- Tieto ser data som den starkaste drivkraften bakom förändring och tillväxt i samhället. Vi vill utveckla nydanande datadrivna tjänster med hjälp av de senaste teknologierna, tillsammans med våra kunder och partners. Vi ser att alla branscher har potential att dra nytta av AI, en teknologi som utvecklas snabbt och kan användas till att skapa värde från alla former av data, säger Ari Järvelä, chef för enheten för datadrivna affärer på Tieto.

Tieto har lång erfarenhet som tjänsteleverantör inom hälso- och sjukvårdssektorn i Norden. Det nya partnerskapet med Microsoft utökar företagets möjligheter att skapa datadrivna tjänster inom området och går i linje med strategin om att söka nya möjligheter och samarbeten inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Microsofts AI in Health Partner Alliance sammanför ett antal ledande tjänsteleverantörer som ser användningen av nya teknologier så som artificiell intelligens som en nyckel i i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvårdstjänster.

– Utan den här typen av innovation i samverkan med andra blir det omöjligt att lösa de stora utmaningar vårt samhälle står inför. Vårt mål är att ta fram individanpassade och effektiva datadrivna lösningar som förbättrar individers välmående samtidigt som kostnaderna för de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna blir lägre. För medborgarna innebär detta snabbare och mer personligt anpassade tjänster, säger Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor på Tieto.

Tieto arbetar aktivt för att samla innovatörer och startups som tillsammans kan skapa framtidens datadrivna affärer. Företaget har ett starkt engagemang för innovationssamarbeten och globala ekosystem.

Relaterat material:

Blogg: Innovation i samverkan, livlinan när hela havet stormar, Cristina Petrescu

https://www.tieto.se/trender-och-insikter/innovation-i-samverkan 

Blogg: Hur den nya dataeran kan göra hälsovården mer människocentrerad, av Matti Ristimäki:

https://enterprise.microsoft.com/en-us/articles/industries/health/harnes...

Tieto utnämner AI till medlem av ledningsgruppen för datadrivna affärer  (https://www.tieto.com/news/tieto-the-first-nordic-company-to-appoint-art...https://www.tieto.se/nyheter/tieto-forsta-nordiska-foretag-att-ge-plats-...

Läs mer om nya datadrivna företag: www.tieto.com/data-driven

För mer information, vänligen kontakta:

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig Tieto Sverige, Tel: 072 242 1618, e-post: mikko.viitala[at]tieto.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Publiceringsdatum: 
17 Februari 2017
Share