Ledning

Styrelse

Tietos styrelse har till uppgift att bevaka företagets och aktieägarnas intressen. Styrelsens medlemmar väljs av bolagsstämman en gång om året.

Operativ ledning

Vd:s och CEO:s arbete assisteras av ledningsgruppen, som består av tjänstelinjecheferna, branschverksamhetschefen, ekonomichefen och personalchefen.

Share