Ledning

Styrelse

Tietos styrelse har till uppgift att bevaka företagets och aktieägarnas intressen. Styrelsens medlemmar väljs av bolagsstämman en gång om året.

Operativ ledning

Vd:s och CEO:s arbete assisteras av ledningsgruppen, som består av tjänstelinje- samt industrigruppscheferna, chefen för datadrivna affärer, ekonomichefen, teknologichefen och personalchefen.

Share