Tietos strategi för att accelerera innovation

Tietos mål är att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. Baserat på de framgångsrika resultaten från vår föregående strategi fortsätter Tieto nu att accelerera innovation och tillväxt både i och utanför Norden. Vi ökar våra investeringar, speciellt inom mjukvarucentrerade affärer, samtidigt som våra lönsamhetsmål och vår utdelningspolicy förblir oförändrade.

Vi på Tieto ser en framtid där information är den starkaste drivkraften för ständigt ökande socialt och ekonomiskt värde. Tieto eftersträvar en ledande roll i denna utveckling och tillkännager nu en ny strategi för att ta till vara på möjligheterna med en framtida datadriven värld.

I takt med digitaliseringens framfart ökar efterfrågan för såväl datadrivna innovationer som nya affärs- möjligheter. Tieto vill stärka sin konkurrenskraft och tillväxt genom tre strategiska vägval:

  • Tjänster för att öka kundvärdet
  • Nordiskt ledarskap och internationell expansion
  • Aktivt deltagande och innovationssamarbeten i öppna ekosystem
Strategi

Strategin bygger på Tietos starka grund bestående av unik branschkunskap och mjukvara, fullständiga livscykeltjänster, industrialiserad tjänsteleverans och effektiv verksamhetsdrift.

Share

Kontakt

Kia Haring
Head of Global Communications and Corporate Responsibility
+358 40 765 3700
kia.haring@tieto.com