Vi stödjer hållbar utveckling

Som företag och samhällsmedborgare vill vi spela en aktiv roll i samhället. Vi tror på IT som en stark drivkraft för hållbar utveckling, och strävar efter att skapa värde för människor, företag och samhälle via innovativa IT-tjänster och lösningar.

 

cr_page_generic_image_resized.jpg

Våra värderingar och etiska riktlinjer grundar sig på FN:s Global Compact principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö (signatär sedan 2010), och vi följer även OECD: s guidelines för multinationella företag. 

Våra långsiktiga hållbarhetsmål är att:

  • Minimera miljöpåverkan
  • Vara en etisk föregångare i det globala samhället
  • Skapa värde för våra intressenter

Varje år rapporterar vi vårt hållbarhetsarbete i enlighet med Global Reporting Initiative G4:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. För mer information, besök gärna våra Hållbarhetssidor på https://www.tieto.com/sustainability (engelska) samt vår senaste årsrapport Tieto Annual Report 2016 (tillgänglig online och som pdf på engelska).

Share