Tisdag 5 april

11.00-11.45
Konf.rum: R11

E-tillsyn är en helt vanlig tillsyn 

Vi vet alla fördelarna med e-tillsyn, men varför tar det tid med implementeringen? Många tror att det krävs större verksamhetsförändringar och sådant tar tid. Vi menar att e-tillsyn är en helt vanlig tillsyn och att den stora skillnaden efter ett införande av e-tillsyn inte kommer spegla sig i verksamhetsförändringar utan genom möjligheten att kunna arbeta smartare.

Talare: Jahn Sundin, Tieto och Johanna Lethin-Jacobson, Phoniro. 

Anmälan.

11.00-11.45
Konf.rum: R12

Nordiska kommunerna visar vägen med smart IT - Välfärdsteknologi i praktiken
Vad är innebär välfärdsteknologi? Och varför satsar många kommuner på olika former av piloter i dom nordiska länderna? Kan man involvera brukaren och anhöriga i vården och omsorgen med hjälp av teknik? Vi visar på några exempel där välfärdsteknologi knyts ihop med verksamhetens processer. Och berättar vad som kommer att krävas utifrån ett ledarskaps-, legalt-, teknik- och informationsperspektiv.

Talare: Lars Ragnarsson och Christan Elmehagen, Tieto.

Anmälan.

13.00-13.45
Konf.rum: R11

Live Demo: Lifecare Vårdinformationssystem 1.0
- en gemensam lösning för sjukhus och primärvård

Talare: Läkare Allmänmedicin, Tom Saari.

Anmälan.

14.00-14.45
Konf.rum: R11

Digitalt stöd för innovationer - från idé till verklighet 

Hur säkerställer man att få med de små, men viktiga innovationerna direkt från verksamhetens processer? Genom att använda det digitala innovationsstöd som utvecklats av Induct kan hela verksamhetens resurser bli en användare och förslå förändringar/förbättringar. Dessa dokumenteras digitalt i systemet och granskas sedan av ett innovationsråd som verksamheten utser för vidare behandling. Flera sjukhus i Europa och USA har tagit denna lösning i bruk, och rapporterar besparingar upp till 65 milj. SEK på tre år, genom att fånga upp dessa små implementeringar. Innovationsstödet som tillhandhålls av Induct ingår som en del av leveransen till digitaliseringsprojektet Patos för patologiverksamheten i VGR. 

Talare: Kim Hamli, Induct Software | Henrik Plym-Forshell, Tieto.

Anmälan.

15.00-15.45

Konf.rum: R11

Live Demo: Lifecare Vårdinformationssystem 1.0
- en gemensam lösning för sjukhus och primärvård

Talare: Läkare Allmänmedicin, Tom Saari.

 Anmälan.

Onsdag 6 april

09.30-10.30
Konf.rum: R11

Digitalt stöd för innovationer- från idé till verklighet

Hur säkerställer man att få med de små, men viktiga innovationerna direkt från verksamhetens processer? Genom att använda det digitala innovationsstöd som utvecklats av Induct kan hela verksamhetens resurser bli en användare och förslå förändringar/förbättringar. Dessa dokumenteras digitalt i systemet och granskas sedan av ett innovationsråd som verksamheten utser för vidare behandling. Flera sjukhus i Europa och USA har tagit denna lösning i bruk, och rapporterar besparingar upp till 65 milj. SEK på tre år, genom att fånga upp dessa små implementeringar. Innovationsstödet som tillhandhålls av Induct ingår som en del av leveransen till digitaliseringsprojektet Patos för patologiverksamheten i VGR. 

Talare: Kim Hamli, Induct Software | Henrik Plym-Forshell, Tieto.

Anmälan.

10.00-10.45
Konf.rum: R12

Nordiska kommunerna visar vägen med smart IT - Välfärdsteknologi i praktiken
Vad är innebär välfärdsteknologi? Och varför satsar många kommuner på olika former av piloter i dom nordiska länderna? Kan man involvera brukaren och anhöriga i vården och omsorgen med hjälp av teknik? Vi visar på några exempel där välfärdsteknologi knyts ihop med verksamhetens processer. Och berättar vad som kommer att krävas utifrån ett ledarskaps-, legalt-, teknik- och informationsperspektiv.

Talare: Lars Ragnarsson och Christan Elmehagen, Tieto.

Anmälan.

11.30-12.15
Konf.rum: R11

Verksamhetsutveckling i samband med digitaliseringsprojekt i vården

”I samband med digitaliseringsprojekt är det mycket viktigt att inte glömma bort att det är människorna som måste ta till sig ny teknik för att verkligen effektiviseringar ska uppnås. I många avseenden är dessa projekt verksamhetsutvecklingsprojekt snarare än teknikprojekt och Tieto med partner Revere belyser vad som är viktigt att tänka på och hur man bör angripa utmaningen”.

Talare: Joakim Hillberg, Revere AB | Henrik Plym-Forshell, Tieto.

Anmälan.

13.00-13.45
Konf.rum: R11

Självincheckning Hälso- och Sjukvård - förbättrar flödet från ankomst till möte med vårdande personal.

En totalintegrerad kiosklösning innehållande ankomstregistrering, kontroll mot frikort/patientavgiftsregelverk samt kortbetalning. 
Tjänsten genererar automatisk besöksregistrering i PAS-systemet och notifierar vårdgivaren i besökslistan att patienten har kommit.

Talare: Mari Säll, Tieto och Mikael Frick, Region Skåne.

 Anmälan.

13.00-14.00
Konf.rum: R12

Clinical Content Management

En beskrivning av en miljö för lagring av bilder, videosekvenser och textbaserad information och vikten av att nyttja Internationella standards. Här belyses också hur man kan placera ut ett antal noder i Sverige och binder ihop dem så att man får en semi-nationell lösning för bilder och videosekvenser. Stor vikt ligger också på att lösningen är transparant och öppen. 

Talare: Mike Dolan, Lexmark.

Anmälan.

14.00-15.00
Konf.rum: R11

Uppsökande verksamhet - en integrerad del av Lifecare Dental

I sin uppsökande verksamhet kan nu Folktandvården Region Örebro utföra en fullständigt integrerad munhälsobedömning i sitt journalsystem Lifecare Dental. Vi berättar hur du med hjälp av en surfplatta arbetar integrerat, från beställaren, på kliniken, och på boende eller hemma hos enskilda patienter.

Talare: Folktandvården Region Örebro | Markus Årebom, Tieto.

Anmälan.

15.00-16.00
Konf.rum: R12

Enterprise Viewing 

Access till allt kliniskt innehåll i ett web baserat avancerat verktyg. Zero footprint Web teknologi skapar nya möjligheter för kliniskt och diagnostisk bild, dokument och data visning oberoende av plattform och möjliggör sömlös integration med informationssystem såsom HIS, EMR, LIS, RIS etc. 

Talare: Claudio Gatti, Lexmark.

Anmälan.

Dela: