Sociala medier

Vi anser att digitala kanaler är viktiga i diskussionen med vår externa publik.

Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är tieto.se och tieto.com,  och är närvarande i följande sociala medier:

Tieto Sweden AB

Twitter - TietoSverige

Facebook - TietoCorporation

Instagram - TietoSverige

Tieto Corporation

Twitter - twitter.com/tietocorp

LinkedIn - linkedin.com/company/tieto

Facebook - facebook.com/TietoCorporation

Slideshare - slideshare.net/TietoCorporation

YouTube - youtube.com/TietoCorporation

Flickr - flickr.com/tietocorporation

Bloggar - perspectives.tieto.com/blog

Share