Stort intresse för det senaste inom i IT i skolan

Under Computer Sweden-eventet ”IT i skolan” den 17 februari märktes ett stort intresse för hur digitala verktyg ska kunna utveckla skolor och utbildning. Eventet samlade ca 200 ivriga lyssnare och debattörer. Diskussionerna hade en tydlig inriktning, att: IT i skolan är inte en teknikfråga utan del av en förändringsprocess.

Ett gemensamt mål – skolan måste digitaliseras snabbare

Digitala verktyg ska vara ett viktigt stöd i det pedagogiska arbetet och underlätta den administrativa processen för pedagogerna. Tillgång till moderna och smarta arbetssätt ger totalt 300 000 användare inom Stockholm Stad bättre möjligheter att utveckla såväl undervisning som lärande.

Eventet tog upp hur man vill arbeta med IT inom skolan i framtiden men även utmaningarna att få majoriteten av pedagogerna att utnyttja de digitala möjligheterna. Fredrik Pantze, Norden ansvarig för Tieto skola, underströk att de nyutvecklade verktygen minskar administrativt arbete och utvecklar lärandet. Det var också temat i det webinarie som Tieto ordnade förra året: Mer tid för lärandet.

Satsningen är unik i Europa

Ann Hellenius, avdelningschef på utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad, menar att målet med stadens IT-satsning är unik i Europa och ska inte bara frigöra tid för lärare och elever, utan också höja utbildningskvalitet och kunskapsnivå-
- Vi vill skapa en tidsenlig skola som hänger med i samhällets IT-tekniska utveckling.

Redan under hösten 2015 intensifieras samarbetet kring IT-frågor med Stockholms stad med ytterligare tema; Framtidens skola?

Följ oss då!

 

Dela:

Kontakt

Mailbox Skola
sales.edu@tieto.com