Gör världen smartare med teknik från IBM

IBM och Tieto erbjuder avancerad teknik som baseras på djupgående förståelse av kundens affärsmiljö och bransch. Tillsammans gör vi dig mer innovativ.
Djupgående kunskaper om kundernas affärsmiljöer är en förutsättning för vår förmåga att dra maximal nytta av IBM:s marknadsledande teknik. Samarbetet mellan IBM och Tieto ger dig ett brett spektrum av horisontella tjänster och branschövergripande erbjudanden i innovationens absoluta framkant.

Tekniken är viktig - men hur den används är ännu viktigare

IBM utsåg Tieto till årets affärspartner och SaaS-partner (Software as a Service). Under 2009 tilldelades vi också innovationsutmärkelsen i Danmark. Vårt gemensamma fokus på att i varje ögonblick tänka smartare resulterar ofta i innovationer som ger fördelar för våra kunder.

IBM och Tieto samarbetar sedan länge, både i Norden och globalt. Tillsammans erbjuder Tieto och IBM en bred uppsättning lösningar, med en enhetlig metod för att kontakta och hantera kunder på utvalda marknader och lösningsområden. Genom att dra ömsesidig nytta av vår kombinerade bransch- och teknikexpertis, skapar vi ett fruktbart och innovationsrikt samarbete.

Share