Tjänster och lösningar

Läs mer nedan om gemensamma lösningar från IBM och Tieto för specifika marknadssegment.
För att ytterligare koncentrera våra gemensamma krafter på innovationer, baserar vi samarbetet på gemensamma lösningar för specifika marknadssegment. Dessa finns för närvarande i Norden, Tyskland och Ryssland.
 
Exempel på komponenter i vårt erbjudande:

Tieto Test Tool As A Service (TTAAS)

En flexibel och prisvärd lösning för testning och testningstjänster – kunden slipper upprätta och administrera en egen testmiljö. Lösningen baseras delvis på IBM Rational Quality Manager-erbjudandet.

Tieto Development Platform As A Service (DPAAS)

Den här värdlösningen baseras på IBM Rational Portfolio och har en flexibel modell för ”betalning per användning”, d.v.s. förbrukningsbaserad betalning. I stället för att ha en egen utvecklingsmiljö – med allt vad det innebär av att försöka minska kostnaderna och förkorta projektens löptider – kan kunden koncentrera sig på att utveckla kvalitetsprogramvara.

Tieto Compliance Cloud (TICC)

Tieto Compliance Cloud (TiCC) är en molnlösningar som utvecklats av Tieto och IBM specifikt för finansindustrin. Lösningen erbjuder hög säkerhet, smidig hantering av risk and compliance samt möjlighet för dig att få ett komplett erbjudande från en leverantör. Lösningen inkluderar verktyg och applikationer för att hantera betalningar, transaktioner och analys av kunddata baserat på en betala per användning-modell. Detta ger kunder en skalbar och kostnadseffektiv lösning som lever upp till regler och lagar så som PCI DSS. 

Aix Capacity-tjänster från Tieto

Målet är att minska kundens totala ägandekostnad genom att anpassa IBM Power-tekniken. AIX CS baseras på virtualiserad IBM Power-teknik, som är kärnan i den skalbara och tillförlitliga tjänst­leverans­plattformen.

Tietos Ärendehantering

Hjälper kunden att minska utvecklingskostnaderna och förkorta time-to-market genom att accelerera utvecklingen av affärsspecifika lösningar för ärendehantering. Dessa baseras på IBM Filenet-tekniken.

Tieto Card Suite

Ger säker och redundant hantering av transaktioner där stora datavolymer ingår. Card Suite kan erbjudas större finansinstitut, som stabil plattform för att utveckla och administrera betal­korts­verksamhet. Card Suite baseras på IBM Power-plattformen.

Tieto Business Process Performance Service

Ger snabb överblick över processers prestanda och kapacitet. Inom några veckor får kundföretaget visuell överblick över processen och kan identifiera punkter för förbättring, d.v.s. faktorer som ger upphov till att faktureringsskedet senareläggs i onödan. Tietos experter förslår direkta förbättrings­åtgärder baserat på ett omfattande referensbibliotek och gedigen erfarenhet inom processförbättring. Tjänsten för kontinuerlig processförbättring översätter företagets strategiska mål till reella nyckeltal för vanliga rutiner i företaget.

Tieto iTAP-molnlösning

Hjälper kunderna att skapa flexibilitet som ger förmåga att hantera varierande kapacitetsbehov, minska kostnaderna och den totala ägandekostnaden. Med iTAP kan kunden koncentrera sig på programmen i stället för plattformen. iTAP baseras på POWER-teknik och är utformad för kunder som har IBM som plattform.

Share