Konkurrensfördelar med molntjänster från Microsoft och Tieto

Förändra din verksamhet och vidareutveckla din affär med molnlösningarna vi utvecklat tillsammans med Microsoft. Resultatet blir omedelbara konkurrensfördelar.

Unika affärs- och konsumentinsikter

När du behöver förändra din verksamhet eller vidareutveckla din affär har vi verktygen du behöver. Tillsammans med Microsoft har vi utvecklat lösningar som påskyndar affärsförändringar, oavsett om dina krav är branschspecifika eller mer allmänna. 

Ett pålitligt samarbete

Tieto är en ledande IT-aktör i Norden och vi hjälper företag och organisationer inom den offentliga sektorn som vill göra om verksamheten och skapa nya möjligheter med IT som drivkraft. I kombination med Microsofts möjligheter till kompletta och skalbara lösningar får du en utvecklare som förverkligar ditt företags höga ambitioner.

När förändringen ska ske snarast

Med vår erfarenhet kan vi snabbt distribuera storskaliga och återanvändbara lösningar med Microsofts specialiserade verktyg för en mängd olika branschspecifika moln. Lösningar utformade för att ge ditt företag omedelbara konkurrensfördelar.

Samarbete som baseras på erfarenhet

Sedan 15 år tillbaka samarbetar vi nära Microsoft. Tillsammans levererar vi enhetliga och integrerade tjänster och lösningar. Microsoft har belönat vårt engagemang genom att utse oss till en av ett fåtal Business Productivity Private Cloud-partner på den allra högsta partnernivån. Med Microsofts verktyg och Tietos bransch­kompetens kan vi tillsammans erbjuda optimala lösningar för varje bransch. Vi har dessutom en separat avdelning för företagsproduktivitet och världsledande kompetensutveckling med inriktning på Microsoft.

Share

Kontakt

Peter Cederblad
Senior Pre-Sale Specialist and Pricing Manager
+46702545431
Joakim Agnepil
Sales Support Specialist
+46722149755