Cloud OS Network

Tieto Productivity Cloud baseras på Microsofts molnplattform för smidig och komplett leverans av tjänster av en rad olika molntjänster.
Cloud_OS_tieto-ms-cloudos-header.jpg

Användning av Microsofts Cloud OS Network för bästa effekt

Tieto Productivity Cloud baseras på Microsofts molnplattform för smidig och komplett leverans av tjänster av en rad olika molntjänster. Det innebär att du drar nytta av omfattande omvandlingstjänster med hybridmoln som alla förstärkts med unik datasäkerhet och unika möjligheter till kontroll.

Stöd för en dedikerad miljö

Oavsett om det gäller en värdbaserad molnlösning med Tieto Productivity Cloud, Microsofts offentliga moln (Windows Azure och Microsoft Office 365) eller en hybridlösning, ger vi dig allt stöd du behöver för en dedikerad miljö – från Finland eller någon annan plats. 

Share