Tjänster och lösningar

Tillsammans med Microsoft kan vi erbjuda ledande lösningar, både för specifika branscher och för samarbete inom och mellan branscher.

Tjänster och lösningar

Bevisad global leverans med stöd av medskapande

Lokala kompetenscentrum sänker kostnaderna och sätter större fokus på branschkännedom. Vårt samarbete innebär att Microsofts kunskap används i utvecklings- och leveransprocessen tillsammans med dina egna utvecklares kunskap.

Påtagliga affärsfördelar

Vår oslagbara samlade kompetens ger dig unika affärsfördelar såsom att överbrygga informationsluckor, minska investeringarna och ge en säker digital framtid. www.microsoft.com

Branschspecifika och branschöverskridande funktioner

Branschspecifika funktioner:

  • Finansiella tjänster: Utbud för dagens affärsbehov på kapitalmarknaden, med ledande innovation och pålitliga, modulära lösningar som är snabba att lansera
  • Skog: Virkesförsörjningslösning baserad på Dynamics AX
  • Tillverkning: ERP-lösningar baserade på Dynamics AX
  • Hälso- och sjukvård: Utbud med omfattande lösningar

Exempel på vårdlösning

Vården är nästa generations lösning som utvecklats av Tieto och Microsoft för att social- och hälsovården ska kunna utbyta information via skrivbordsprogram som körs på mobila enheter. Skalbarhet och säkerhet har naturligtvis varit förutsättningar vid utformningen av en användarvänlig lösning som folk verkligen är beroende av.

Branschöverskridande funktioner:

  • Future Office-lösningar för produktivitet inom IT-arbete
  • Kombinerat kommunikations- och samarbetssystem för avancerad organisatorisk effektivitet
  • Affärsmobilitetslösningar
  • Digitala kundlösningar för en bättre kundtjänstupplevelse
  • Affärsinformation och kundrelationslösningar
  • Affärsproduktivitet, privata molnlösningar och rådgivning och leverans
Share