Avancerad teknik för befintliga helhetslösningar ger fördelar

Hittills uppfyller Tieto kraven för specialistkompetens inom tio Oracle-produktområden. Under 2013 når Tieto specialistkompetens inom ännu fler Oracle-områden.

Din vision förverkligad genom innovation

Mer än 20 års nära samarbete har gett Tieto status som Oracles Platinum-partner och vi är en mycket viktig Oracle-kund i Norden. Som Oracle-partner är vi starkt inriktade på fortlöpande utveckling av teknisk kompetens. Därför har vi över 400 Oracle-certifierade experter på nivåerna Professional samt Specialist och därutöver ytterligare ca 1 800 Oracle-experter.

Share