Mobilisera företagets kapacitet med SAP och Tieto

Tietos och SAP:s samarbete banar väg för tillväxt och ökad produktivitet samt hjälper dig att dra maximal nytta av SAP-systemen. Det här är möjligt tack vare innovativa metoder för att omvandla affärskompetens till reella intäkter under hela SAP-systemlivscykeln.

Givande, varaktigt samarbete som stabil grund för en gemensam framtid

Sedan 20 år är Tieto en SAP-partner. Idag betjänar Tieto fler än 300 000 SAP-användare via 500 dedikerade SAP-konsulter, varav de flesta är certifierade av SAP.

I Norden, Centraleuropa och Ryssland är vi t omvandla affärskompetens till reella intäkter under hela SAP-systemlivscykeln.r, däribland SAP Service Partner, SAP Channel Partner, SAP Business Objects Integration Partner, Run SAP Implementation Partner och Run SAP Operations Partner. Som kanalpartner har vi befogenhet att sälja SAP-licenser. Därmed kan kunderna använda oss som enda proof of sales.

Share

Kontakt

Johan Stahl
Head of SAP Sweden
+46738985633
Tieto med i Gartners Magic Quadrant-rapport över SAP-tjänsteleverantörer EMEA