Globala SAP-resurser ger lokala fördelar

Global leveransmodell

I nära samarbete med SAP använder vi en global leveransmodell med en optimal resurs­samman­sättning för att leverera den kompetens som motsvarar kundens behov. Vi utvecklar den globala leveransmodellen fortlöpande och kan därför erbjuda kontinuerligt förbättrade leveranser lokalt, med kraftfullt stöd av våra globala leveranscenter.

På ett konkret plan är vårt mål att minska kundens IT-kostnader genom att erbjuda globala mallar, standardisering av processer, förenkling av plattformar och förbättring av affärsprocesser.

Enhetlig operativ perfektion

Tieto och SAP erbjuder sin kombinerade, djupgående kompetens inom följande branscher med geografiskt fokus på Norden, Centraleuropa och Ryssland:

  • Detaljhandel

  • Logistik

  • Skog

  • Tillverkning

  • Telekom

  • Offentliga tjänster

  • Energi

Vi levererar enhetlig operativ excellens inom t.ex. kundkommunikation, innehållshantering, företagstjänster, grundläggande affärsprocesser och administrationssystem.

Share