Tjänster för hela SAP-livscykeln

I allt högre grad övergår företagen från egna specialsystem till klara paketlösningar, vilket ökar behovet av bredare tjänster.

Därför fokuserar vi på:

Konsulttjänster – rådgivning från experter med djupgående branschkunskaper. Med vårt starka engagemang erbjuder vi en SAP-lösning för just dina verksamhetsbehov eller tekniska problem.

Systemintegration – utformning och implementering av lösningar som skapar mervärde, med fullständig integrering av SAP- och icke-SAP-applikationer.

Programhantering – föregripande hantering av dina program, med tjänster för användarsupport, underhåll, utveckling och förändring.

Infrastrukturhantering – värdtjänster för SAP-plattformen, där vi levererar den grundläggande infrastrukturen för dina SAP-tillämpningar genom standardiserade och skalbara metoder.

Vi bistår ett antal Run SAP-certifierade kompetenscenter för SAP-programhantering och erbjuder en integrerad och certifierad lösning för företag inom skogs- och pappersindustrin. Genom aktivt deltagande i SAP-startprojekt och förhandstestprogram har vi tillgång till SAP:s senaste innovationer för våra kunders räkning.

Share