Marknadsundersökning om den affärsdrivna transformationens framtid

Enligt en nordisk studie som Tieto nyligen genomfört om den affärsdrivna transformationens framtid kommer tekniktrender som mobillösningar, sociala medier, M2M, big data och molntjänster leda till snabba förändringar i hur vi bedriver affärsverksamhet. En tredjedel av dem som besvarade enkäten förväntar sig att deras branscher kommer att förändras helt fram till 2020.

Bland de vd:ar som intervjuats säger 42 % att den bransch där deras företag verkar inom sex års tid kommer att ha få likheter med hur den ser ut idag. Förändringarna drivs av utvecklingen inom mobila lösningar, sociala medier, M2M, big data och molntjänster. I nuläget är sociala medier och mobila lösningar de viktigaste trenderna, och 54–55 % av respondenterna anser dessa tekniker som ”redan avgörande” för verksamheten.

Om undersökningen

Under hösten 2013 genomförde Tieto tillsammans med Kairos Future en undersökning om den affärsdrivna transformationens framtid, baserat på kvalitativ och kvantitativ analys. Undersökningen innefattade en online-enkät som distribuerades till vd:ar i Sverige, Norge och Finland, med 500 respondenter. En majoritet av respondenterna ingick i företagets högsta ledning eller var ledare för en affärsenhet. Undersökningen kompletterades av rundabordsdiskussioner med industriledare, som hölls i Stockholm, Oslo och Helsingfors. 

Klicka här om du vill ladda ned ett visst avsnitt av rapporten. (Länk till Tieto.com)

Dela:

Ladda ner rapporten här: