Öka lönsamheten med branschspecifika konsulttjänster

De flesta branscher går igenom förändringsfaser som kommer av olika sorters digitalisering. Dock förblir den grundläggande förutsättningen för värdeskapande densamma.
02_548.jpg

Våra branschkonsulttjänster fokuserar på att hjälpa våra kunder att skapa nya strategier, utforma optimala affärsmodeller och processer samt att välja ut och implementera best of breed-lösningar för att generera så stora affärsfördelar som möjligt. Vi kombinerar branschexpertis med IT-kunskaper och tar oss an utmaningar utifrån ett affärsperspektiv.

Läs gärna mer om våra branschspecifika konsulttjänster: 

Kontakta oss gärna för mer information.

Share

Kontakt

Rune Eide
+46104816531
rune.eide@tieto.com