Så lyckas du i en bransch som upplever grundläggande förändringar

Globala miljö- och demografitrender i kombination med teknisk innovation förändrar skogsindustrin genom hela värdekedjan.

Intensifierad konkurrens påverkar fiberkostnader och tillgänglighet, prognoser om efterfrågan blir alltmer utmanande, att vinna upphandlingar kräver realtidsmarknadsinsikter och underrättelser och bioprodukter erbjuder nya möjligheter. Allt detta och mer skapar ett behov av både extrem processeffektivitet och innovativa strategier för affärsutmaningar.

Vi känner till dina utmaningar. Vi vet också hur teknologi kan hjälpa dig att uppnå dina verksamhetsmål. Våra konsulter är bland de mest erfarna i Norden och erbjuder end to end-guidning från den övergripande affärsmodellen till de små detaljerna och tittar på hur teknologi kan hjälpa dig att uppnå dina mål. 
 
Ämnen som vi gärna diskuterar med dig:

  • Digital affärsstrategi

  • Fiberanskaffning

  • Produktionsoptimering

  • Innovationshantering

  • Marknads- och kundanalyser

Vi är en pålitlig partner till några av de största företagen i Norden och erbjuder en rad olika tjänster och verktyg som kan skräddarsys för att möta dina individuella behov. Kontakta oss för mer information.

Share