Ett lyckat projekt bidrar till nytta i din verksamhet!

Det är många värden som samspelar för att leverera ett lyckat projekt och att nytta uppstår i verksamheten. PPS är projektmodellen som har en helhetslösning som förenar kvalitet och effektivitet på ett mänskligt och begripligt sätt.
lyckat_projekt

Projektmodellen bidrar till fler lyckade projekt genom att ge ett komplett stöd för hela projektverksamheten från affär och strategi till projektarbete. Med PPS kan du aktivt planera och styra ett enskilt projekt, ett program eller en portfölj. PPS fungerar lika bra i stora som små projekt. Modellen bygger på praktiska erfarenheter och på befintliga standarder inom området.

PPS konsulttjänster skapar nytta

Dra nytta av våra erfarenheter! Vi kan stötta dig under projektets eller ett programs hela livscykel, från förberedelser till avveckling. Tieto har lång erfarenhet av att stärka projektverksamheten inom en hel organisation. Vi vet hur man får projekt att skapa nytta och leverera effektivt. Våra tjänster kompletteras med utbildning och stöd i PPS-modellen. Helheten skapar lyckade projekt.

utbildning inom lyckat projekt nytta

PPS utbildningar finns för alla projektroller. Utbildningarna är erfarenhets- och verklighetsbaserade och leds av erfarna kursledare. De bildar basen för din kompetens inom projektarbete och ger nytta i din verksamhet. Våra utbildningar är registrerade hos IPMA och PMI, och ger en bra grund för certifiering. Genomgående för våra utbildningar är hur viktigt ett lyckat projekt är för verksamheten.

PPS hjälper dig att lyckas med projekten och effektivisera verksamheten

Modellen är enkel att använda i praktiken, och leder till framgång för människor, företag och organisationer. PPS-modellen, utbildningar och konsulttjänster bidrar till ökad projektmognad hos organisationer och individer genom att vara tydliga, lättanvända och anpassningsbara till olika kundbehov. PPS levererar ett komplett projektstöd som hjälper dig att ta kontrollen över projektverksamheten. Modellen ger ett gemensamt arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och portföljer. PPS-modellen och tjänsterna är tydliga, lättanvända och anpassningsbara till olika kundbehov och bidrar till ökad projektmognad.
Modellen baserad på många års erfarenheter är utvecklad av Tieto. Vi äger, förvaltar och säljer modellen till verksamheter i alla branscher. Modellen utvecklas kontinuerligt för att ligga i linje med trender och våra kunders behov.
PPS kan hjälpa dig genom att leverera
• Modell för projekt-, program- och portföljstyrning. Modellen är erfarenhetsbaserad, kundinspirerad och följer internationella standarder och trender
• PPS OnLine är ett lättillgängligt och webbaserat verktyg för alla i projektverksamheten. Det innehåller dokumentation, mallar, färdigheter, checklistor, exempel och arbetsprocesser
• Konsulttjänster som förstärker och utvecklar dig, i din projektroll, och skapar dessutom nytta i projektverksamheten
• Utbildningar för alla projektroller, som leds av erfarna kursledare

I PPS är nytta alltid i fokus.

Share