PPS Konsulttjänster stärker och utvecklar helheten kring dina projekt

Dra nytta av våra erfarenheter från alla typer av projekt! När du inför PPS som projektstyrningsmodell, bygger upp ett projektkontor, genomför en projektanalys eller behöver stöd i form av mentorskap eller coaching finns våra konsulter som stöd för dig.
PPS konsulttjänster skapar nytta

PPS konsulter stödjer hela din projektverksamhet, från första initiativ och under hela programmets eller projektets hela livscykel.
Våra konsulttjänster stödjer din projektverksamhet och fungerar som ett komplement till PPS modellen och utbildningar. Helheten skapar effektivare projekt från start till mål. Tillsammans med dig ser vi till att arbetet fungerar enhetligt och effektivt.

PPS breda utbud av konsulttjänster för lyckade projekt

PPS Införande. För att etablera PPS-modellen i organisationen behövs ett strukturerat förändringsarbete. Våra PPS konsulter har stor erfarenhet av förändringsarbete och är certifierade förändringsledare. Läs mer

PPS Projektkontor. Ett projektkontor formas utifrån verksamhetens behov. Använd en PPS konsult när ni ska bygga upp eller driva ett projektkontor. Läs mer

PPS Coaching. En coach stöttar dig i din utveckling och förändring. Din coach hjälper dig att fokusera på ditt mål. PPS coacher har projektledarbakgrund och har stor förståelse för din utvecklingsresa. Läs mer

PPS Mentorskap. En mentor som inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter, ger råd och nya infallsvinklar, blir en draghjälp och bidrar till höjd kunskap och motivation. Tillsammans med din mentor hittar du nya vägar för din yrkesroll. Läs mer

PPS Projektanalys. Projektanalyser hjälper dig att stärka ditt projekt och ökar möjligheterna för projektet att nå sitt mål. PPS erfarna konsulter ger projektledning och styrgrupp stöd för projektarbetet. Läs mer

PPS Riskanalys. Ta hjälp av någon av våra konsulter som riskanalysmoderator. Vi leder en riskworkshop som resulterar i en riskanalys med identifierade och prioriterade risker samt en lista med föreslagna åtgärder.

PPS Projektledare. Ibland behövs fler projektledare eller projektledare med specifik erfarenhet. Använd en projektledare med gedigen PPS-kompetens och erfarenhet från olika branscher. Läs mer

PPS Tjänster

PPS Workshops - anpassade efter din verksamhets behov under ledning av en erfaren PPS konsult

Våra workshops ger snabbt konkret kunskap och förmedlar nya insikter. Med teori och praktik anpassad till just era behov stärks projektkulturen och förmågan att arbeta med effektstyrning.

Människan i modellen - en workshop som fokuserar på PPS-modellens grundläggande synsätt: Människosyn, Åtagandekultur, Nytta och Samförstånd. Läs mer

PPS Åtagande - en god åtagandekultur med engagemang och tydlighet ger motivation och kraft i organisationen. Läs mer

PPS Business case -Hur väljer du vilka projekt som ska startas och genomföras? Workshopen leds av en erfaren PPS konsult som stöttar ledningsteam på olika nivåer i er organisation att definiera och värdera nyttor för att sedan bygga bra business case för att kunna arbeta med effektiv effektstyrning. Läs mer

Dela:
Kontakta oss