Utbildningar inom projektstyrning, effektstyrning och strategisk styrning!

PPS utbildningar finns inte bara för projektledare, utan för alla roller i projektverksamheten och baseras på PPS-modellen. Utbildningarna förmedlar samma budskap ur olika perspektiv och leder till en samsyn kring styrning och arbetssätt, i och kring projekt. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att nå bra effekter av att utbilda sig hos oss. Våra lärare brinner för att dela med sig av erfarenheter och att öppna upp för bra dialoger. De har lång och gedigen erfarenhet av de områden de utbildar i.
projektledarutbildning

Framtidens utbildningar är här

PPS jobbar kontinuerligt med att förbättra våra utbildningar så att de ligger i linje med våra kunders förväntningar. Vi är medvetna om att långa teoripass och mångsidiga presentationer kan få den ivrigaste deltagaren att tappa koncentrationen. Vi använder oss av både visuella och digitala inslag i utbildningarna. Detta i kombination med lärarledda sessioner, grupparbeten och öppna dialoger gör att våra utbildningar är mycket uppskattade. Det gör att den totala upplevelsen blir professionell och bidrar till att uppnå den goda effekt vi strävar efter.

pps_boka_utbildning.png

Se schema och boka

PPS Projektledarutbildningar
PPS Styrgrupp och Beställare
PPS Portföljstyrning
PPS Programstyrning
PPS Projektmedarbetare
PPS Effektstyrning
PPS Agilt
PPS Utbildningsprogram för projektledare

Utbildningarnas utformning

Utbildningarna är uppbyggda kring praktiska övningar, grupparbeten, föreläsningar och öppna dialoger. Många av grupparbetena baseras på verkliga projekt som är tagna ur deltagarnas vardag. Utbildningarna är formade för att passa alla branscher och typer av projekt, men de kan även anpassas vid behov. Utbildningarna genomförs som verksamhetsinterna utbildningar i både Sverige och internationellt. Utbildningarna genomförs även som öppna schemalagda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors.

Praktiska övningar i utbildning för projektledare

Våra utbildningar är en bra grund för certifiering

Många projektledare väljer idag att certifiera sig i syfte att få en kvittens på sin kunskap och erfarenhet. I Sverige finns två certifieringsorgan etablerade som tillhandahåller certifieringar inom projektverksamhet, IPMA och PMI.

Våra utbildningar är registrerade både hos IPMA och PMI, vilket innebär att de går i linje med dessa internationella standarder. PPS har genomgått IPMA:s kvalitetskrav på innehåll, lärarnas förmågor och det pedagogiska upplägget.

ipma_registrerad_utbildning
pmi_registrerad_utbildning

Du kan även hitta våra utbildningar och kurser hos vår partner Utbildning.se

Dela: