IPMA certifieringar

International Project Management Association, förkortas IPMA, är en internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer. I Sverige representeras IPMA av föreningen Svenskt Projektforum. IPMA arbetar aktivt för att främja och utveckla projekt som arbetsform.

IPMA:s kunskapskrav i certifieringen utgår från en standard, Nordic Competence Baseline (NCB) som är en skandinavisk anpassning till den internationella motsvarigheten IPMA Competence Baseline. NCB utgör en referensram för utvärdering av kompetens i projektledning. Den är således ingen lärobok utan anger krav på kompetens för projektledare. Kunskapen kan alltså inhämtas från valfria källor, bara kompetenskraven är uppfyllda. IPMA fokuserar på erfarenheter, beteendekompetens och reflektion.

Certifieringar för projektledare

En certifiering på A, B eller C-nivå kräver dokumenterad erfarenhet som projektledare och omfattar förutom kunskapstest även intervjuer, audits, inlämnade uppgifter och rapporter. För certifiering på A-nivå (certifierad projektchef) krävs lång erfarenhet från program, portfölj eller projektkontor.

 • Nivå A - Certifierad projektchef
 • Nivå B - Certifierad senior projektledare
 • Nivå C - Certifierad projektledare
 • Nivå D - Certifierad i projektkunskap

Relevanta kurser

Om du siktar på en certifiering enligt IPMA rekommenderar vi deltagande i våra kurser.
Relevanta PPS-kurser för respektive nivå:

 • PPS Steg1 är relevant för certifiering på B-, C- och D-nivå
 • PPS Steg2 är relevant för certifiering på B- och C-nivå
 • PPS Projektledarskap är relevant för certifiering på B- och C-nivå

Dessutom krävs självstudier, erfarenheter och reflektioner för att klara certifieringen. Vill du ha mer stöd inför certifieringen kan vi också rekommendera dig att ta stöd av en erfaren mentor från Tieto PPS.

Certifieringar för program- och portföljledare

Certifieringarna för program- och portföljledare är uppdelade på två nivåer:

 • Nivå A - Certifierad program- eller portföljchef
 • Nivå B - Certifierad senior program- eller portföljledare

Om du siktar på en certifiering enligt IPMA rekommenderar vi deltagande i våra kurser.

Relevanta PPS-kurser för respektive nivå:

 • PPS Programstyrning är relevant för både nivå A och B
 • PPS Portföljstyrning är relevant för både nivå A och B

Läs mer om IPMA:s certifieringar på http://projektforum.se/

PPS kurser i projektledning motsvarar kraven i NCB. IPMA har auktoriserat (IPMA registrering) vår grundläggande kurs PPS Steg1 – Grundläggande projektstyrning. Som godkänd utbildningsleverantör har vi genomgått IPMA:s kvalitetskrav på innehåll, lärarnas förmågor och det pedagogiska upplägget.

ipma_logga_ny2015

 

Share