PPS Styrgrupp och Beställare

PPS Styrgrupp och Beställare bidrar till ökad förmåga att styra projekt enligt PPS genom att förmedla den kunskap som krävs för att kunna agera som beställare och som medlem i en styrgrupp.

Du får kunskap om PPS synsätt och detaljer för beställarens och styrgruppens arbete. Bland annat vad beställaren behöver göra innan ett projekt kan startas och vad styrgruppen gör under projektets gång. Du förstår vilket ansvar man har som beställare respektive styrgruppsmedlem och vilken arbetsinsats som är kopplad till respektive roll.
Kursen belyser de krav styrgruppen kan ställa på projektledningen men också vilka skyldigheter styrgruppen har gentemot projektledningen och beställaren. Kursen ger ökade förutsättningar för att rätt resultat beställs, att projekt styrs framgångsrikt och att största nyttan för verksamheten säkerställs.

Mål
Efter kursen har du kunskap om:

  • synsätt och struktur i PPS-modellen
  • sambandet mellan verksamhetens mål och projektet, effektstyrning
  • rollerna beställare, projektägare och styrgrupp
  • styrgruppens sammansättning, ansvar och beslut
  • samspelet mellan beställare, projektägare, styrgrupp och projektledning
  • hur du hittar och använder stödet i PPS-modellen

Målgrupp
Personer som ska arbeta som beställare eller styrgruppsmedlemmar.

Förkunskaper
Förkunskaper om projekthantering underlättar, men är inget krav.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
En dag

Innehåll
| Projekt och program | Översikt PPS – Styrgrupp/beställare | Modell för beställare och projektägare | Modell för styrgrupp | Beslutspunkter | Beslutspunkter, exempel | Styrgrupp, projekt | Grunder för PPS | Bedöma initiativ | Organisera effektstyrningen | Initiera projekt | Affär och projekt | Välja strategi, styrgrupp | Granska projektplan, styrgrupp | Stödja projektet, styrgrupp | Hantera ändringar, styrgrupp | Avveckla, styrgrupp |

Kursen ger 7 PDU-poäng. Ges även företagsinternt. Begär offert!

Boka kurs

 

Share