PPS Effektstyrning – metodkurs om nyttorealisering

PPS Effektstyrning bidrar till ökad förmåga att styra mot effekter och att initiera rätt projekt i verksamheten.

Kursen ger PPS definitioner och syn på effektstyrning som ett strukturerat sätt att hantera en hel verksamhets utvecklingsinitiativ. Du lär dig ett angreppssätt för att arbeta fram tydliga effektmål kopplade till mätbara nyttor, som ger ökad säkerhet när det gäller att genomföra rätt förändringar. Du får även insikt i vikten av att arbeta med verksamhetsförändringar för att nå uppsatta effektmål. Kopplingen till andra delar av PPS, såsom projekt- och programstyrning tydliggörs också.

Mål
Efter kursen har du kunskap om:

  • hur effektstyrning kan fungera som ett verktyg för att initiera rätt projekt i verksamheten
  • sambanden mellan projekt, förändringsarbete och effekt
  • struktur för nyttovärdering och nyttorealisering
  • roller och ansvar inom effektstyrning

Målgrupp
Verksamhetsansvariga, beställare, programägare och programledare samt personer som vill förstå hur man säkerställer att projekt leder till förändring och önskad effekt i verksamheten; t.ex. projektledare, förändringsledare, controllers och kvalitetsansvariga.

Förkunskaper
-

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
En dag

Innehåll
|Effektstyrning| Nyttoidentifiering| Nyttorealisering| Organisera effektstyrning|

Kursen ger 7 PDU-poäng. Ges även företagsinternt. Begär offert!

 

Share