PPS Portföljstyrning

PPS Portföljstyrning bidrar till ökad förmåga att styra projektportföljer, och därmed ökad nytta i verksamheten.

Du lär dig hur man värderar bidragen av ett projektinitiativ mot verksamhetens mål och lär dig hur man prioriterar, för att sedan med utgångspunkt från resursförmågan planera portföljen och hantera ändringar i den. Du lär dig styrmodellen för portfölj och kursen ger dig tillgång till färdigheter, checklistor och mallar som kan användas för styrning i praktiken. Du får även insikt i alternativa sätt att organisera arbetet beroende på hur verksamheten ser ut.

Mål
Efter kursen har du kunskap i att:

  • vikta projekt mot strategiska mål
  • prioritera och optimera en projektportfölj
  • följa upp och hantera ändringar i en portfölj
  • organisera portföljledning utifrån behov

Målgrupp
Personer som arbetar i en beslutande, beredande eller administrativ roll av en projektportfölj samt verksamhetsansvariga som vill förbättra styrningen av utvecklingsinitiativen.

Förkunskaper
PPS Steg 1 eller motsvarande.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
En dag

Innehåll
| Projekt och program | Översikt PPS -Portföljledning | Beslutspunkter (projekt) | Modell för portföljledning | Multiprojekt, organisation | Projektkontor | Portfölj | Effektstyrning | Nyttorealisering | Intressentanalys | Informationsspridning | Behovssammanställning, portfölj | Prioritering, portfölj | Optimering, portfölj | Verkställa, portfölj | Uppföljning, portfölj |

Kursen ger 7 PDU-poäng. Ges även företagsinternt. Begär offert!

Boka kurs

 

Share