PPS Programstyrning

PPS Programstyrning bidrar till ökad förmåga att styra program.

Kursen ger PPS definitioner och syn på program som en utmärkt arbetsform för att koordinera projekt och förändringsarbete i syfte att uppnå ett effektmål. Du lär dig styrmodellen och roller för program, och vi förklarar sambandet mellan program och verksamhetens mål. Kursen ger dig tillgång till färdigheter och mallar som kan användas för styrning i praktiken.

PPS referens programstyrning

Mål
Efter kursen har du kunskap om:

  • när det är lämpligt att projekt och sammanhörande linjeaktiviteter organiseras i ett program
  • att definiera och avgränsa ett programs åtagande
  • att identifiera, värdera och realisera nyttor
  • att leda förändring
  • planering och uppföljning av ett programs åtagande
  • roller och ansvar i en programorganisation

Målgrupp
Programledare, Förändringsledare, Programägare och verksamhetsansvariga som ska genomföra förändring inom ramen för ett program och/eller som vill förstå hur omfattande och komplexa verksamhetsförändringar kan organiseras och styras.

Förkunskaper
Erfarenhet och kunskap om projektstyrning. PPS Portföljstyrning rekommenderas som ett komplement för att fördjupa sig i styrningen av projektportföljen inom programmet.

Genomförande
PPS modell för programledning behandlas steg för steg med mallar och färdigheter. Genomgångar av modellen varvas med övningsuppgifter och diskussioner. Kursens upplägg och genomförande ger utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Omfattning i tid
En dag

Innehåll
| Översikt PPS-Programledning | Modell för programledning | Beslut i program | Programmål | Nyttoidentifiering | Nyttovärdering | Nyttorealisering | Leda förändring | Förbereda förändring | Kommunicera förändring | Skapa förändring | Programplanering | Programuppföljning | Programorganisation |

Kursen ger 7 PDU-poäng. Ges även företagsinternt. Begär offert!

Boka kurs

 

Share