Applikationsutveckling och hantering

Applikationsutveckling ger innovativa lösningar för att möta våra kunders krav och till och med överträffa dem.

Lösningarna baseras på Tietos långsiktiga och djupgående kunskap om vår fokuserade branschkunskap i företaget, som telekom, media, detaljhandel, logistik samt bank och försäkring. Kombinerat med förstklassig teknisk expertis på våra utvalda områden. Vi tar alltid hänsyn till och föreslår lösningar som bäst passar dina specifika krav.

Tieto erbjuder tjänster för hela IT-livscykeln

Våra tjänster för hela IT-livscykeln drivs av tillvägagångssättet där de bästa byggstenarna tas tillvara och används, baserat på dina behov. Detta täcker områden hela vägen från IT-rådgivning, arkitekturdesign, applikationsutveckling och modernisering, kombinerat med fullskaliga test- och projekthanteringstjänster och koncept som bäst passar dina behov.

Allt detta implementeras genom beprövade projekt- och implementeringsmetoder och standarder som Tieto bevisat genom årtionden av otaliga leveranser där vi har uppnått och levererat hållbara lösningar och leveranser.

Lösningarna från utvecklingserbjudandet för applikationer från Tieto fokuserar mestadels på följande områden:

  • Java och utveckling av öppen programvara och Tieto Open Application Suite (TOAS)

  • Microsoft-utveckling och rådgivningstjänster

  • IBM-lösningar och verksamhetsmodernisering

  • Hela spektrumet av testtjänster: kvalitetssäkring, rådgivning och testtjänster, testverktyg som en tjänst (ALM), prestandatester och testautomatisering.

Share