Business intelligence

Analys sätter företagsinformation (Business Intelligence, BI) på ny kurs.

Analys sätter företagsinformation (Business Intelligence, BI) på ny kurs.

Fokus på automatiserade beslut – sådana som påverkar en enskild kund eller en enskild transaktion – kommer visa vägen till framgång genom att omvandla analysdrivna insikter till meningsfulla affärshandlingar och därmed bidra till att vinna, tjäna och behålla kunder.

Att driva digitala företag baserade på traditionella BI-system som ger en tillbakablick på ”hur det går för oss” är inte längre tillräckligt. I och med dagens snabba förändringstakt förändras kundpreferenser hela tiden och konkurrensen är bara ett klick bort. Företag behöver förbereda sig för att automatisera sitt beslutsfattande – det vill säga ta bort den mänskliga inblandningen i förekommande fall.

Omvandla din information till värdefulla tillgångar

Din framgång är vår viktigaste resultatindikator. Vi hjälper dig att uppnå verkligt affärsvärde genom att omvandla din information till värdefulla tillgångar. Detta uppnås bara när analyser appliceras på data som man kan utvinna nya insikter ur.

Molnanalys

Molnanalyser är här för att stanna. Ett nära samarbete med våra partner Birst och Microsoft ger dig fantastiska möjligheter att träda in i molneran tillsammans med oss. Molnanalyser ger ny mening till orden rörlighet och tillförlitlighet. Utforska dina egna insikter på bara några veckor och gå till handling!

Hur levererar vi?

Innovation är det som levererar verkliga affärsresultat. Tietos olika Center of Excellence investerar i utvecklingen av innovativa teknologier och kompetenser och har ett nära samarbete med kunder och allianspartner.

Mer än 400 heltidsarbetande Business Intelligence-specialister i sex länder har hjälpt oss att framgångsrikt leverera över 300 projekt – ett verkligt bevis på kvaliteten på vårt arbete. Vår prioritet är att ge högkalibriga, kostnadseffektiva och kundfokuserade tjänster och lösningar. Detta garanteras av vår globala leveransmodell som kombinerar stark branschkunskap med expertisen hos specialister på plats, nearshore och offshore.

Kontakta oss för mer information

--

Share